Европарламентът приема стандарти за нулеви емисии за леки автомобили и микробуси

Нулеви емисии до 2035 г. за новите леки автомобили и микробуси  –  цел, за която се очаква Европейският парламент да даде окончателната си подкрепа на 14 февруари. С новото законодателство се определя пътят към нулеви емисии на въглероден двуокис (CO2) за новите леки автомобили и леки търговски превозни средства през 2035 г., като по този начин се увеличава приносът на автомобилния транспорт за постигане на целта на ЕС за неутралност по отношение на климата.

Споразумението, постигнато със Съвета през декември миналата година, включва и междинни цели за намаляване на емисиите до 2030 г. (55% за леките автомобили и 50% за микробусите), както и нова методология за оценка на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на превозното средство.

Контекст

На 14 юли 2021 г., като част от пакета „Подготвени за цел 55“, Комисията представи законодателно предложение за преразглеждане на стандартите за емисиите на CO2 за нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства. Предложението има за цел да допринесе за постигането на целите на Европейския съюз в областта на климата за 2030 г. и 2050 г., да донесе ползи за гражданите и да стимулира иновациите в областта на технологиите с нулеви емисии.

co2

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема