Изкуството на войната – Сун Дзъ

„Военното изкуство е въпрос на живот и смърт, път към безопасност или към загиване. Затова не може да бъде пренебрегнато. Този, който го познава, може да направи себе си непобедим, но не е задължително, че може да накара другия да се подчини. Затова се казва: можеш да познаваш начина за печелене на война, но да не можеш да го приложиш. Този, който винаги знае кога може да се бие и кога не може, ще побеждава. Тези, които не го знаят, ще загубват.“

izkustvoto na voynata

Цитатът е от произведението „Изкуството на войната“ на китайския военен стратег и философ Сун Дзъ, написано преди повече от 2500 години. То е една от най-известните книги за военно изкуство в световната история и се изучава не само от военни, но и от бизнесмени, мениджъри и други, които се интересуват от стратегическо мислене.

Основните тези и изводи от „Изкуството на войната“ включват:

  1. Войната е изкуство, което изисква стратегическо мислене и планиране. Победата във войната не зависи само от броя на войниците или от техния морал, а и от умението да се изгради подходяща стратегия.
  2. Войната е опасна и скъпа, затова трябва да се избягва, ако е възможно. Сун Дзъ смята, че най-добрият начин за победа е да се избегне войната или да се постигне победа без да се сражаваш директно.
  3. За да се печели война, трябва да се познава врагът. Сун Дзъ настоява, че е важно да се изучи врагът, за да се познаят неговите силни и слаби страни, да се предвидят неговите действия и да се изгради стратегия, която да го надхвърли.
  4. Тактиките на войната се различават в зависимост от условията и обстановката. Сун Дзъ подчертава, че войната не може да бъде планирана напълно, тъй като условията се променят постоянно. Това означава, че трябва да се развиват гъвкави стратегии и тактики, които да отговарят на променливите обстоятелства.
  5. Ключът към победа във войната е да се използват знанието, разумът и дипломацията. Сун Дзъ насърчава използването на разумни и дипломатични методи за постигане на целите, а не само сила и насилие. Военните операции трябва да бъдат извършвани с високо ниво на организация и дисциплина. Сун Дзъ смята, че успешните операции изискват добра организация и дисциплина от страна на командира и войниците.
  6. Командването е ключово за успеха във войната. Сун Дзъ подчертава важността на правилния подбор на командирите, които трябва да имат качества като умение за военно изкуство, лидерски умения и способност да постигнат доверие от страна на своите войници.
  7. Постигането на мир е важна цел за войната. Въпреки че „Изкуството на войната“ е книга за военно изкуство, Сун Дзъ смята, че постигането на мир е по-добра цел, отколкото да се постигне победа чрез война. Войната трябва да се води с цел да се постигне дългосрочен мир. Според Сун Дзъ, войната трябва да се води с цел да се постигне дългосрочен мир, а не просто да се постигне краткосрочна победа. Това се постига като се предпазват цивилните населения, като се избягва ненужната деструкция и като се насърчава взаимното разбирателство.
  8. Войната трябва да се води с цел да се постигне победа с минимални загуби. Сун Дзъ подчертава важността на ефективното използване на ресурсите, като време, пари, храна и гориво, за да се постигне победа възможно най-бързо и с минимални загуби.
  9. Слабостта на врага трябва да се използва като предимство. Според Сун Дзъ е важно да се познават слабостите на врага и да се използват като предимство във военните операции. Тактиките за измама и заблуждаване могат да се използват за да се подкопае морала на врага и да се насърчи дезертьорството.
  10. Войната трябва да бъде последно средство. Сун Дзъ подчертава, че войната трябва да се избягва, ако е възможно, и да се използва само като последно средство. Той смята, че войната е деструктивна и че резултатите от нея са трудни да се предвидят.

izkustvoto voynata

„Изкуството на войната“ на Сун Дзъ е важно произведение, което подчертава важността на стратегическото мислене, и управлението на конфликти, организацията и дисциплината във военните операции. То предлага много полезни съвети и техники за командири и войници, които могат да бъдат използвани не само във военните операции, но и в живота. Подчертава важността на стратегическото мислене, познаването на врага и себе си, развиването на гъвкави стратегии и тактики, използването на знанията и дипломацията, добрата организация и дисциплина, правилния подбор на командирите и постигането на мир.

Пасаж от „Изкуството на войната“ на Сун Дзъ казва: „Военните действия водят до смърт, а мирните към живот. Тези, които добре познават изкуството на войната, са в състояние да гарантират своята победа и избягват войната, докато тези, които не познават изкуството на войната, са в състояние да гарантират своето поражение и избягват мира.“


孫子曰:「故曰:知彼知己,百戰不殆;不知彼而知己,一勝一負;不知彼,不知己,每戰必殆。」

Превод на български:Сун Дзъ казва: „Познавайки другите и познавайки себе си, можеш да водиш многократни битки без опасност от поражение. Ако познаваш себе си, но не знаеш нищо за противника си, за всеки успех, който постигнеш, ще стигнеш до един провал. Ако не познаваш нито противника си, нито себе си, ще загубиш всяка битка.“


Предупреждение: Текстът е създаден машинно от чатбота на OpenAI.


 

ChatGPT лъже без задръжки

Горният текст е публикуван с илюстративна цел – да покаже възможностите на OpenAI. Чатботът (ChatGPT) се рекламира като изкуствен интелект, който може да промени начина на търсене на информация. ChatGPT е модел за обработка на езикови данни, разработен от OpenAI. Представлява софтуерна програма, която може да отговаря на въпроси по разнообразни теми. Проблемът на версията към 13 февруари 2023 г. е че, много често предоставя информация, която може да звучи логично и достоверно, но е откровено невярна. ChatGPT лъже без задръжки, сам признава това и се извинява за грешките си, но това не решава проблема за потребителя, който може лесно да бъде заблуден и да приеме на доверие предоставената му информация. Версията на ChatGPT от 13 февруари е ползвана и за създаване на горния текст. В случая темата е свързана с класическо литературно произведение, което е широко познато и е включено пълнотекстово (или с голям обем) в базата с данни на бота – и в оригиналния си език и с множество преводи. Това не означава, че анализът и направените изводи са точни.

Ботът се справя добре с българския език – разбира и отговаря граматически, правописно и езиково правилно (с леки изключения). Но склонността му „да си измисля“ прави информацията безполезна или поне е нужно фактите да бъдат проверявани чрез друг достоверен източник, ако ще се използват за нещо повече от забавление.  

ChatGPT не е свързан информационно с интернет, т.е. базата му включва данни към септември 2021 г. Въпреки това смело предоставя „информация“ и за по-късни дати, включително и такива от 2023 г. Моделът сам твърди, че се учи в реално време от „разговорите си“ с реални хора. Това вероятно е така и би било полезно, но само в езиков аспект. Комуникацията с потребителите на услугата не може и не трябва да влияе на информационното съдържание, с което ChatGPT разполага – това би го направило податлив на манипулации.

„Моята роля е да помагам на хората, като отговарям на техните въпроси и предоставям информация по различни теми. Като голям езиков модел, обучен от OpenAI, аз съм програмен софтуер, който използва изкуствен интелект, за да разбира естествения език и да се опитва да предоставя възможно най-точни отговори и информация. Моята роля е да бъда полезен инструмент за хората, които имат въпроси в различни области, като технология, здравеопазване, наука, финанси, образование, култура и много други“ – казва сам за себе си ботът.

Реалността е друга. ChatGPT е създаден като езиков модел. Резултатът е, че е много вероятно да попаднете на измислена история, звучаща достоверно. Докладите му могат да се определят като смесица от фантазиране на дете с голямо въображение и приказките на политик, който си е повярвал и се мъчи да накара и другите да му повярват, като се опитва да познае какво те искат да чуят.  

Очакваме създателите му да коригират неоправдано високото му самочувствие по отношение на истинността на фактите, които предоставя към началото на 2023 г.

Все пак може да тествате възможностите на ChatGPT в областта на езиковия превод. Справя се, като резултатът е сравним с този на алгоритъма на Google или на комерсиалния софтуер в офиспакета на „Майкрософт“. Освен чужди езици владее и машинните, т.е. може да програмира и при ясна заявка ще предложи код, който може да се изпълнява или интерпретира успешно като компютърна програма.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg