Държавата – Платон

Произведението на Платон „Държавата“ е философска дискусия, в която главният герой Сократ и неговите ученици обсъждат каква е идеалната държава. В книгата Платон разглежда въпроси като справедливостта, образованието, правото, морала и политиката. Той разглежда тези теми чрез диалози, алегории и притчи. В произведението се изразява идеята, че държавата трябва да бъде организирана по такъв начин, че всеки гражданин да може да се развие и да бъде щастлив. Книгата има голямо влияние върху западната философия и политика и е често цитирана в дебатите за социална справедливост и демокрация.

Darzhava Platon

Основната теза на „Държавата“ на Платон е, че обществото трябва да бъде управлявано от философи, които са най-добре подготвени да ръководят и да организират живота на гражданите. Философите са единствените, които са способни да разберат справедливото и доброто и да го прилагат в управлението. В книгата Платон описва своята идея за „философ цар“, който ще бъде способен да управлява правилно държавата. Той трябва да бъде обучен във философията и да притежава знания в различни области.

Платон (роден: 427 г. пр.н.е., умрял: 347 г. пр.н.е., гръцки философ, ученик на Сократ и учител на Аристотел) разделя обществото на три класи: философите, стражите и производителите. Философите, които са най-мъдри и най-образовани, трябва да управляват държавата. Стражите, които са най-добре подготвени за защитата на държавата, трябва да защитават обществото от външни врагове и да поддържат закона и реда. Производителите са гражданите, които се занимават с производство и търговия.

Освен това, Платон разглежда много различни теми, като например справедливостта, образованието, религията и моралните ценности. В книгата си той изразява вярата си в несъвършенството на света и непълнотата на нашите познания, като подчертава важността на търсенето на истината и мъдростта.

Изводите от „Държавата“ на Платон са, че за да има истинско благоденствие в обществото, трябва да се постигне баланс между различните класи и да се насърчава търсенето на знание и мъдрост. Също така, той подчертава важността на справедливостта и честността, както и на личното отговорност и ангажираност към обществото.

Важен аспект, който Платон засяга в „Държавата“, е въпросът за образованието. Той предлага образователна система, която ще подготви младите хора да станат полезни членове на обществото и да извършват своите задължения. Според Платон образованието трябва да започне в ранна възраст и да продължи през целия живот.

Държавата“ на Платон е едно от най-влиятелните произведения в историята на западната философия. То засяга множество теми, които са актуални и до днес, като справедливостта, управлението на държавата, образованието и ролята на философите в обществото. Книгата продължава да бъде изучавана и дискутирана от философи, политици и ученици по целия свят.


Χρήματα μὲν ἀναγκαῖα πρὸς τὴν ἀνθρώπου σωτηρίαν, ἀρκοῦν δὲ μὴ ὄντα πάντα· τὸ δ᾽ ἀρετῆς ἀναγκαῖον εἶναι οὐδὲν οὔτε ἐπὶ πολλοὺς οὔτε ἐπὶ μείζους ἔργον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ ὁμοίως τῷ ἀνδρὶ διανοεῖσθαι καὶ εἶναι καὶ λέγειν καὶ πράττειν, καὶ οὕτως ὁρθῶς ζῆν καλεῖται καὶ τοῦτο μόνον, ὅταν τὰ χρήματα μηδενὸς ἄξια γίγνωνται (Πλάτωνος, Πολιτεία, 347b).

„Парите са необходими за спасението на човека, но не са достатъчни. За да бъде човек добър, не е нужно да прави големи или велики дела, а да мисли, говори и действа така, както и всички други хора. Това наричаме правилно живеене, което може да бъде постигнато единствено когато парите не са най-голямата ценност за нас.“ (Платон, Държавата, 347б).


Цитатът представя мисълта, че справедливостта е по-ценна от материалните блага и че е важно да се съблюдава, независимо от обстоятелствата. Въпреки че той не предлага детайлно обяснение защо именно справедливостта е толкова важна, този пасаж може да се разбере като твърдение, че справедливостта е една от основните ценности в живота и че не можем да живеем пълноценно без нея.


Предупреждение: Текстът е създаден машинно от чатбота на OpenAI.


 

ChatGPT лъже без задръжки

Горният текст е публикуван с илюстративна цел – да покаже възможностите на OpenAI. Чатботът (ChatGPT) се рекламира като изкуствен интелект, който може да промени начина на търсене на информация. ChatGPT е модел за обработка на езикови данни, разработен от OpenAI. Представлява софтуерна програма, която може да отговаря на въпроси по разнообразни теми. Проблемът на версията към 13 февруари 2023 г. е че, много често предоставя информация, която може да звучи логично и достоверно, но е откровено невярна. ChatGPT лъже без задръжки, сам признава това и се извинява за грешките си, но това не решава проблема за потребителя, който може лесно да бъде заблуден и да приеме на доверие предоставената му информация. Версията на ChatGPT от 13 февруари е ползвана и за създаване на горния текст. В случая темата е свързана с класическо литературно произведение, което е широко познато и е включено пълнотекстово (или с голям обем) в базата с данни на бота – и в оригиналния си език и с множество преводи. Това не означава, че анализът и направените изводи са точни.

Ботът се справя добре с българския език – разбира и отговаря граматически, правописно и езиково правилно (с леки изключения). Но склонността му „да си измисля“ прави информацията безполезна или поне е нужно фактите да бъдат проверявани чрез друг достоверен източник, ако ще се използват за нещо повече от забавление.  

ChatGPT не е свързан информационно с интернет, т.е. базата му включва данни към септември 2021 г. Въпреки това смело предоставя „информация“ и за по-късни дати, включително и такива от 2023 г. Моделът сам твърди, че се учи в реално време от „разговорите си“ с реални хора. Това вероятно е така и би било полезно, но само в езиков аспект. Комуникацията с потребителите на услугата не може и не трябва да влияе на информационното съдържание, с което ChatGPT разполага – това би го направило податлив на манипулации.

„Моята роля е да помагам на хората, като отговарям на техните въпроси и предоставям информация по различни теми. Като голям езиков модел, обучен от OpenAI, аз съм програмен софтуер, който използва изкуствен интелект, за да разбира естествения език и да се опитва да предоставя възможно най-точни отговори и информация. Моята роля е да бъда полезен инструмент за хората, които имат въпроси в различни области, като технология, здравеопазване, наука, финанси, образование, култура и много други“ – казва сам за себе си ботът.

Реалността е друга. ChatGPT е създаден като езиков модел. Резултатът е, че е много вероятно да попаднете на измислена история, звучаща достоверно. Докладите му могат да се определят като смесица от фантазиране на дете с голямо въображение и приказките на политик, който си е повярвал и се мъчи да накара и другите да му повярват, като се опитва да познае какво те искат да чуят.  

Очакваме създателите му да коригират неоправдано високото му самочувствие по отношение на истинността на фактите, които предоставя към началото на 2023 г.

Все пак може да тествате възможностите на ChatGPT в областта на езиковия превод. Справя се, като резултатът е сравним с този на алгоритъма на Google или на комерсиалния софтуер в офиспакета на „Майкрософт“. Освен чужди езици владее и машинните, т.е. може да програмира и при ясна заявка ще предложи код, който може да се изпълнява или интерпретира успешно като компютърна програма.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg