Lavazza Group отчете успешна финансова 2022 г.

Lavazza Group обяви финансовите си резултати за 2022 г. и финализирането на придобиването на френската компания за кафе MaxiCoffee – операция, за която беше съобщено за първи път на 28 ноември 2022 г. Оперативното представяне на Lavazza през 2022 г., отчита положителни резултати и рентабилност в съответствие с предходната година, въпреки особено сложния макроикономически сценарий.

През годината имаше рязко покачване на цената не само на зеленото кафе, но и на опаковъчните материали, енергията, газът и логистичните и товарни услуги, както и поскъпване на щатския долар. Маржът беше подкрепен с увеличение на продажбите, внимателно управление на каталожните цени и стриктно наблюдение на оперативните разходи. Lavazza е избрала да поеме значителна част от увеличението на разходите и да пренесе минимална част от тях на потребителите. Това решение е възнаградено с увеличение на продажбите във всички географски области, с представяне на обем над пазарната тенденция и представяне на стойност в съответствие с миналата година.

Lavazza AntonioBaravalle

„Резултатите за 2022 г. представляват още едно важно събитие за Lavazza. Въпреки особено предизвикателния сценарий, успяхме да поддържаме нарастването на оборота и да запазим маржа в съответствие с предходните години. Осъществихме това благодарение на огромния ангажимент на всички нива на компанията за следване на стратегия за международен растеж, съчетана с ограничаване на разходите в изключително сложна ситуация“, каза Антонио Баравале, главен изпълнителен директор на Lavazza Group. „Lavazza сега се фокусира върху изключителните увеличения на разходите, наблюдавани през годината, които също ще имат значително въздействие върху 2023 г.“

През 2022 г. Lavazza Group отчете приходи от 2,7 милиарда евро, което представлява увеличение от 17,6% спрямо 2021 г., резултат на нарасналите обеми във всички географски райони и внимателното управление на разходите.

Оборотът се повиши както в каналите Home, така и в Out-Of-Home. По-конкретно, в канала Out-Of-Home по-високият ръст на оборота е резултат от положителния ефект от увеличения обем (+26%).

Сегментът „На зърна“ продължава да расте, като и тази година се оказва най-динамичният на пазара. В 15-те основни географски области, в които Lavazza Group оперира, сегментът на зърна отчете +1,4% увеличение на пазарния дял спрямо 2021 г., а Lavazza спечели +1,5 пункта дял в резултат на 12% ръст спрямо 2021 г.

В сегмента Single Serve (кафе на капсули), който остава най-конкурентен, Групата продължава да изпълнява плана си за пускане на пазара на алуминиеви капсули.

На географско ниво Lavazza Group отчита ръст на разпродажбите на база стойност в канала за търговия на дребно в Германия (+18,1%), Съединените щати (+14,1%) и Полша (+28%); Италия и Франция също отчитат ръст съответно от 1,5% и 6,1% след спада през 2021 г.

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes Depreciation & Amortization – приходи преди данъци, такси, обезценяване и амортизации) на групата възлиза на 309 милиона евро, в съответствие с показателите за 2021 г. от 312 милиона евро, с марж на EBITDA от 11,4% спрямо 13,5% през 2020 г. EBIT (печалба преди лихви и данъци) възлиза на 160 милиона евро, в съответствие с показателите за 2021 г. от 164 милиона евро, с марж на EBIT от 5,9% спрямо 2021 г. Нетната печалба възлиза на 95 милиона евро в сравнение със 105 милиона евро миналата година.

Нетната финансова позиция в края на 2022 г. е 136 милиона евро, което потвърждава финансовата стабилност на Lavazza Group. Инфлационната тенденция също оказва влияние върху баланса, особено по отношение на поскъпването на материалните запаси, което води оперативния паричен поток до леко отрицателни стойности (-8 милиона евро).

Lavazza Group остава решена да продължи да интегрира екологичните, социални и корпоративни критерии в своя бизнес модел. От една страна, Групата е изготвила структурирана програма от дейности, предназначени да ангажират общностите, в които оперира, и да създават споделена стойност, генерирайки положително социално, икономическо и екологично въздействие. Lavazza Group също се ангажира с борбата с изменението на климата, с цел постигане на целта за нулево въздействие от въглеродните емисии, генерирани по веригата на стойността, чрез прилагане на стратегията „Пътна карта към нула“ за намаляване и компенсиране на емисиите. Тази стратегия се основава на три нива на действие: измерване на въздействието, планове за намаляване и планове за компенсиране. По-конкретно, Групата продължава да изпълнява „Пътна карта за устойчиво опаковане“, която има за цел да направи цялото портфолио от опаковки годни за многократна употреба, рециклиране или компостиране до 2025 г.

В съответствие с предходните години, Lavazza Group ще публикува своя Доклад за устойчивост на доброволна основа през юни, изготвен в съответствие със стандартите, определени от Глобалната инициатива за отчитане, водещият международен стандарт за отчитане на ефективността на устойчивостта, и одитиран от външен орган за уверение доставчик. Докладът за устойчивост анализира въздействието на дейностите, извършвани от Групата, която е идентифицирала четири приоритетни стълба за устойчивост, върху които да се съсредоточи: Цел 5 – Равенство между половете, Цел 8 – Достоен труд и икономически растеж, Цел 12 – Отговорно потребление и производство, Цел 13 – Климатичните действия.

Що се отнася до цел 5, през 2022 г. Lavazza Group продължи по пътя, по който започна през 2020 г. със стартирането на програмата Gap Free, пътуване на културна трансформация в средносрочен до дългосрочен план, което има за цел да насърчи равните възможности и разбийте всички бариери. Крайната цел е премахване на всички форми на дискриминация и създаване на приобщаваща организация, в която всеки може да изрази истинската си идентичност. В началото на 2023 г. Групата получи EDGE сертификат от първо ниво в Италия (Икономически дивиденти за равенство между половете).

Обръщайки се към други значими събития през финансовата 2022 г., на 28 декември 2022 г. данъчните власти предоставиха на Lavazza (Luigi Lavazza S.p.A.) статут на Collaborative Compliance, както е предвидено в законодателен декрет №. 128/2015, в сила от 2021 г. Това признава дългогодишния фокус на компанията върху процесите за спазване на данъчното законодателство, които се коренят в нейния етичен кодекс и данъчна стратегия, както и в положителната оценка от страна на данъчните власти на вътрешното управление на данъчния риск и система за наблюдение.

Също така на 31 март 2023 г. – след одобрение от френския орган по защита на конкуренцията, потребителите и измамите (DGCCRF) – придобиването на MaxiCoffee приключи. Френската компания, с около 1500 служители, има оборот от около 300 милиона евро и е насочена както към частни лица, така и към бизнеса чрез платформата за електронна търговия на компанията, мрежа от 60 агенции за продажби в цяла Франция, нейното École du Café и концептуални магазини. Платформата предлага селекция от 8000 продукта от над 350 различни марки кафе (на зърна, смляно и на капсули), плюс широка гама от еспресо машини, кафе машини, кафемелачки и аксесоари.

„С това придобиване ние продължаваме нашата стратегия за международно разширяване и укрепване на бизнеса на ключови пазари. MaxiCoffee ще има напълно отделно и независимо управление, запазвайки успешния си бизнес модел непокътнат“ – каза Антонио Баравале, главен изпълнителен директор на Lavazza Group.

Кристоф Бранкато, основател на MaxiCoffee Group, е свързан с операцията и ще продължи да държи миноритарен дял в бизнеса. Кристоф Бранкато също остава председател на френската компания, за да продължи развитието на бизнес модела, който започна, укрепвайки вече консолидираните отношения с клиентите, потребителите, които обичат кафето, и партньорите доставчици.


За Lavazza Group

Lavazza, основана в Торино през 1895 г., е собственост на семейство Lavazza от четири поколения. Днес Групата е един от водещите играчи на глобалната кафе сцена с портфолио от топ марки, които водят на своите пазари, като Lavazza, Carte Noire, Merrild и Kicking Horse. Тя е активна във всички бизнес сектори и оперира на 140 пазара, с 9 производствени предприятия в 6 държави. Глобалното присъствие на Групата е резултат от над 125 години растеж и повече от 30 милиарда чаши кафе Lavazza, произвеждани всяка година, които са свидетелство за забележителна история на успеха, с цел да продължи да предлага възможно най-доброто кафе във всички форми , като се фокусира върху всеки аспект от веригата за доставки, от избора на суровината до продукта в чашата.

Lavazza Group направи революция в културата на кафето, като инвестира непрекъснато в научноизследователска и развойна дейност: от интуицията, белязала най-ранния успех на компанията – сместа кафе – до разработването на иновативни решения за опаковане; от първото еспресо, отпито в космоса, до десетките индустриални патенти. Способността да изпреварваме времето се отразява и във фокуса върху устойчивостта – икономическа, социална и екологична – която винаги е била еталон за насочване на корпоративните стратегии. „Събуждане на по-добър свят всяка сутрин“ е корпоративната цел на Lavazza Group с цел създаване на устойчива стойност за акционерите, сътрудниците, потребителите и общностите, в които работи, съчетавайки конкурентоспособност със социална и екологична отговорност.

www.infoz.bg  www.infoz.bg (по информация, предоставена от Lavazza Group)