Българското кисело мляко вече е със защитено наименование за произход

От днес Българското кисело мляко вече е вписано в европейския Регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. Това съобщи министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, който участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел, информираха от пресцентъра на министерството.

„Този традиционен български продукт ни прославя по света заради полезните си свойства и с включването му в регистъра като защитено наименование за произход допълнително се създават условия за неговото популяризиране“, заяви министър Вътев.

vatev

Той посочи, че регистрацията ще даде на преработвателите конкурентно предимство на пазара, а за потребителите ще има допълнителна гаранция за произхода и качеството. „Това допълнително създава предпоставки за производството на продукти с високо качество и добавена стойност“, каза министърът на земеделието и храните.

Регистърът се допълва с наименование, публикувано в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1531 на Европейската комисия за вписване на наименование в регистъра „Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako“ в днешния брой на Официалния вестник на Европейския съюз.

Инициативата е на групата производители Сдружение „Български традиционни млечни продукти“. Заявлението бе изпратено от Министерство на земеделието и храните до Европейската комисия през февруари 2021 г. Вписването в европейския регистър е в резултат от съвместни усилия и сътрудничеството между сдружението и Министерството на земеделието и храните в целия процес по кандидатстване - изготвяне на заявлението за регистрация и придружителната документация, търсене и подбор на доказателствени материали, както и отразяване на коментарите и препоръките на Европейската комисия.

„Българско кисело мляко“ е вторият български продукт, регистриран като защитено наименование за произход на европейско ниво след „Странджански манов мед“/„Манов мед от Странджа“. Сред европейските схеми за качество защитените наименования за произход обозначават продукти, при които е налице най-тясна причинно-следствена връзка между географския район на производство на продукта, с присъщите му природни и човешки фактори, и качеството и характеристиките на въпросния продукт. При „Българско кисело мляко“ очертаният географския район на производство е територията на Република България, а суровината, която се използва, е българско мляко – краве, овче, биволско, козе или смесено.

След влизане в сила на регламента само производителите, които произвеждат в съответствие с одобрената продуктова спецификация и това е удостоверено от контролиращо лице – сертифицираща фирма, могат да използват регистрираното наименование, означението „защитено наименование за произход“ или абревиатурата му, както и специалния символ (лого) на Европейския съюз, с който се обозначават тези продукти. За целта следва да са преминали процедура по одобрение от Министерството на земеделието и храните и да са вписани в регистъра на производителите на дадения продукт на уебсайта на министерството.

Продуктите със защитени географски означения са вид интелектуална собственост и поради това се ползват с особено висока степен на закрила от неправомерна употреба на наименованието, включително посредством двустранни търговски споразумения между Европейския съюз и трети страни.


* * *

kiselo mlyako

Европейската комисия одобри включването на „Българско кисело мляко“ като защитено наименование за произход от България. Това ново наименование ще бъде добавено към списъка от 1641 вече защитени селскостопански продукти. Списъкът на всички защитени географски наименования може да бъде намерен в базата данни на правния регистър на наименованията на селскостопански продукти eAmbrosia.

Българското кисело мляко е млечен продукт, приготвен от сурово мляко от овце, крави, биволици, кози или смес от тях, произведено в България, и симбиотична закваска от бактериите Lactobacillicus delbrueckii ssp.bulgaricus и Streptococcus thermophilus, които не са подложени на генетична модификация. Благоприятните природо-климатични условия в страната способстват за развитието на млечнокиселата бактерия Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, която се използва при производството му.

Българското кисело мляко е със специфично балансирано съдържание на основните съставки, като например минерални вещества — калий, магнезий, фосфор и калций, протеини и витамини (А, B, E, D и фолиева киселина). Съдържанието на фолиева киселина в готовия продукт се повишава в сравнение с количеството ѝ в суровото мляко. Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus са в симбиотична връзка, която способства млечнокиселата ферментация и увеличава съдържанието на фолиева киселина.

Суровите млека, предназначени за производство на „Българско кисело мляко / Bulgarsko kiselo mlyako“, произхождат от Република България. Отличителна черта на суровото мляко е повишеното количество на Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.

Симбиотичните закваски не са подлагани на генетична модификация и трябва да са произведени в Република България.

Повече информация можете да намерите онлайн на уебсайта „Схеми за качество“ и на портала за географските наименования в и извън Европейския съюз GIView.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg