Теменужка Петкова: Потребителите ще бъдат защитени при либерализацията на електроенергийния пазар

Българските потребители трябва да бъдат спокойни, че няма да се направи нищо против техните интереси и те ще бъдат максимално защитени при предстоящата пълна либерализация на електроенергийния пазар в страната.

Това каза Теменужка Петкова пред журналисти в Брюксел. Енергийният министър, заедно с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, експерти от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане, са в белгийската столица за заседание на работната група между България и ЕК, която подпомага българското правителство при преминаването към пълна либерализация на електроенергийния пазар. Създаването на съвместната група бе договорено през декември в София. Основен акцент в нейната работа е дефинирането на енергийно бедните потребители у нас и разработването на механизми за тяхната защита. Днес в Брюксел е първата от поредицата работни срещи по тази тема.

По думите на министър Петкова, около 30% от населението в България попада в групата на уязвими потребители. Годишните помощи за енергийно бедните потребители в момента са около 85 млн. лв., сочат данните на Министерството на труда и социалната политика.

Министър Петкова акцентира върху необходимостта да бъде променен моделът на определяне и защита на потребителите. В момента законодателството определя реда и начина за получаване на помощи за социално слабите граждани. За да ги получат в момента, гражданите трябва да декларират, че са енергийно бедни, защото отговаря на определени условия, припомни Петкова. „За да гарантираме защита на всички потенциално застрашени лица, трябва инициативата за дефиниране на уязвимите потребители да дойде от страна на държавата, а не да чакаме те да се определят като такива“ - каза още тя по време на дискусията.

Либерализация на електроенергийния пазарМинистър Петкова бе категорична, че с преминаването към изцяло либерализиран пазар у нас, ще се избегнат дисбалансите в българската енергийна система. По думите на г-н Клаус-Дитер Борхард, директор на дирекция "Вътрешен енергиен пазар" към Генерална дирекция "Енергетика", привеждането на пазарите в страните-членки в унисон с изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет е от първостепенно значение, но успоредно с това задължително трябва да вървят и мерките за защита на потребителите.

Данни на Националния статистически институт сочат, че годишното потребление на българските домакинства у нас е около 10,5 терават часа. Средният годишен разход на домакинство за електроенергия в страната е около 634 лв. Всички налични данни ще бъдат взети под внимание при определянето на критериите за защита на българските потребители през цялата година, а не само през отоплителния сезон.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресцентъра на Министерство на енергетиката)

На подобна тема