САЩ правителство

Икономиката на САЩ расте с по-бърз темп от очакваното

Брутният вътрешен продукт на САЩ през третото тримесечие на 2016 г. се е повишил спрямо предходните три месеца с 3,2%, което е повече от предварително очакваните 2,9%. Това е най-голямото повишение от две години.

Ръстът през предходното тримесечие (април - юни) беше 1,4% на сто.

На годишна база брутният вътрешен продукт на САЩ расте с 1,6% през третото тримесечие, което представлява ускорение след 1,3% годишен ръст през второто тримесечие. Актуалните данни показват, че през периода юли - септември 2016 г. има по-високи потребителски разходи, но за сметка на това бизнес инвестициите са по-слаби, отколкото първоначално се смяташе.

Данните показват още, че ключовият измерител за корпоративните печалби се повишава за трето поредно тримесечие. Печалбите след облагане с данъци, без складова наличност и корекции за капиталово потребление, нарастват с 3,5% спрямо предходното тримесечие до сезонно изгладен годишен темп от 1,694 трлн. долара, съобщава Wall Street Journal.

Спрямо третото тримесечие миналата година печалбите след облагане с данъци нарастват с 5,2%, което е най-голямото годишно повишение от 2012 г. Корпоративните печалби бяха обект на натиск през последните години заради слабия глобален растеж, силния долар и ниските цени на суровините. Печалбите на компаниите обаче показват знаци за стабилизиране през 2016 година. Потребителските разходи, които генерират над две трети от брутния вътрешен продукт в САЩ, нарастват с 2,8% на годишна база, което е над първоначалната оценка за 2,1%, но сигнализира за забавяне след второто тримесечие, което повишението възлезе на 4,3 на сто.

Бизнес разходите, с изключение на тези за имоти, растат със скромните 0,1% спрямо първоначална оценка за 1,2 на сто ръст.

www.infoz.bg