Засилват се проверките на храните по цялата верига

Засилват се проверките на храните по цялата верига

Проектът за засилване на проверките на храните - от фермата до трапезата ще бъде подложен на гласуване в Европейския парламент на 15 март. Законодателството, неофициално одобрено от членовете на ЕП и на Съвета, има за цел да подобри проследяването на храните.

Също така да предотвратява измамите и да възстанови доверието на потребителите в хранителната верига.

Законодателството ще осигури всеобхватна, интегрирана и по-ефективна система за контрол в областта на храните и правилата за безопасност на фуражите, ветеринарните и фитосанитарните изисквания, биологичното производство и правилата за защитените географски указания.

Последните случаи на измами с храни като скандала с конското месо, показват необходимостта от по-ефективни действия от страна на изпълнителната власт, за да защити потребителите и коректните оператори от рисковете, произтичащи от нарушения на правилата по цялата хранителната верига.

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24