Евродепутатите призоваха за блокиране на плановете за оторизация на ГМО царевични продукти

Евродепутатите призоваха за блокиране на плановете за оторизация на ГМО царевични продукти

Европейският парламент прие резолюция, с която се противопоставя на плановете на Европейската комисия да оторизира вноса на хранителни продукти, съдържащи генетично модифицирани царевични продукти, обработени с хербициди и пестициди.

Текстът изтъква липсата на данни за много от подсортовете, които ще бъдат одобрени за внос, и настоява за реформа на процедурата за разрешаване на ГМО в ЕС.

Членовете на ЕП обръщат внимание на това, че по време на тримесечния период за консултации страните членки са отправили множество критики, посочвайки като основни проблеми липсата на информация и некачествено извършените изследвания и тестове.

Въпреки това на 26 август 2016 г. Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) даде положителна оценка на плановете за оторизиране на такъв внос. Евродепутатите посочват, че според малка група участници в панела, одобряващ плановете в EFSA, няма подадени конкретни данни за всеки един от 20-те подсортове.

Евродепутатите отбелязват също, че Европейската комисия продължава да оторизира ГМО продукти в ЕС без подкрепата и мненията на комисии от държавите членки. Първоначално тази процедура е трябвало да бъде изключение от приетия правен ред за взимане на решения, но в последствие е станала правило.

Необвързващата резолюция е приета с мнозинство от 426 гласа „за“ срещу 230 „против“ и 38 „въздържал се“.

Проекторешението на ЕК би оторизирало ГМО царевични продукти тип Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, както и всички 20 подсортове.

През октомври 2015 г. Европейският парламент се противопостави на друг законодателен проект, който би дал правото на всяка страна членка да ограничи или спре продажбата и/или употребата на одобрени от ЕС ГМО продукти на територията си. Причините за това са, че такова законодателство може да се окаже неприложимо или да доведе до връщане на граничния контрол между страни членки, подкрепящи и съответно противопоставящи се на ГМО продуктите. ЕП призова Европейската комисията да представи нов законодателен проект, припомнят от Информационното бюро на Европейския парламент в България.

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24