Електронна търговия - Блокиране на географски принцип при електронната търговия

Блокиране на географски принцип при електронната търговия в Европейския съюз отпада

Членовете на Европейския парламент затягат правилата чрез гласуване в комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите във вторник, за да осигурят третирането на потребителите на стоки и услуги в друга държава от Европейския съюз като местни клиенти.

Проектът на закон определя специфични ситуации, в които блокирането на географски принцип няма да бъде разрешено. Това означава, че онлайн търговците няма да могат да дискриминират потребителите от други държави в Европейския съюз по отношение на общите условия, включително цени, на базата на тяхната националност, местожителство или дори тяхното временно местоположение, добавят евродепутатите.

Какво се променя?

  • По-лесно закупуване на стоки и услуги от други страни членки на Европейския съюз
  • Плащане на същата цена като местните потребители
  • Включване на електронните книги, музика и игри
  • Без пренасочване към други уебсайтове без съгласието на купувача
  • Засега извън пакета остават: аудиовизуалните, финансовите, транспортните и здравните услуги, както и тези, свързани с електронни комуникации.

Без да плащат повече от местните потребители, купувачите от друга държава от Европейския съюз ще могат да:

  • купуват продукти (напр. домакински уреди, дрехи) дори когато търговецът не предлага доставка до държавата на потребителя, при условие, че има възможност стоките да бъдат получени на предварително уговорена локация в друга държава от Европейския съюз (предложението не въвежда задължение за доставка навсякъде в Европейския съюз)
  • получават от търговеца онлайн услуги, които не са защитени от авторски права, като облачни услуги, „защитни стени“, хранилища за данни, хостинг на уебсайтове
  • получават електронни книги, музика, игри или софтуер (различни от аудиовизуално съдържание, защитено с авторски права), ако търговецът има правото или лиценза да използва това съдържание за съответните държави
  • правят резервации извън мястото си на пребиваване (напр. хотелски престой, спортни събития, наем на кола, музикални фестивали или билети за развлекателни паркове).

Автоматичното пренасочване към друг уебсайт без изричното съгласие на потребителя също ще бъде забранено, с изключение на случаите, в които европейска или национална разпоредба, напр. свързана с непълнолетни лица, го изискват.

Филмите и футболните мачове засега не са включени. Сектори като аудиовизуалните услуги (вкл. предаване на спортни събития, предоставени на базата на ексклузивни териториални лицензи), както и услуги, свързани с финанси, транспорт, електронна комуникация или здравеопазване засега също са изключени от обхвата на регулацията. Въпреки това, в срок от три години след влизането ѝ в сила, Европейската комисия трябва да оцени дали те трябва да бъдат включени, добавя комисията в ЕП.

„Работата ни цели постепенно отваряне на Европейския пазар за потребители и търговци, като им предоставя ясни правила. Потребителите ще имат по-добър достъп до стоки и услуги онлайн, а за търговците ще бъде улеснена процедурата по продажба в други държави членки“, каза докладчикът от Комисията по Вътрешен пазар и защита на потребителите Роза Тун (ЕНП, Полша).

Гласуването в комисията дава на преговарящия екип начело с г-жа Тун мандат да започне тристранни разговори (триалог) със Съвета на ЕС и Европейската комисия с цел постигане на съгласие по финалния документ. Мандатът беше одобрен с 31 гласа „за“, 2 „против“ и един „въздържал се“.

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24