Какво означава бюджетът на ЕС за всеки от нас?

Предложението на Европейската комисия за прехвърляне на 16,5 милиарда евро, неизползвани средства от минал период, беше прието от Парламента на Европа. Парите ще бъдат пренасочени за изпълнението на около 300 програми, които са свързани главно с икономическото, социалното и териториалното сближаване. Това са пари, за проекти, които не са могли да бъдат изпълнени до края на 2014 г.

Кристалина ГеоргиеваПричината да не бъдат усвоени навреме е заради късното приемане на правилата, уреждащи тяхното предоставяне за финансиране.

Европейската комисия предложи през 2016 г. Евросъюзът да разполага с бюджет от 143,5 милиарда евро за плащания, с които да се подкрепи възстановяването на икономиката и да се съдейства за подобряване на живота на хората в Европа и извън нея беше приет от Европейския парламент.

Средствата ще бъдат инвестирани за увеличаване на иновациите, създаване на работни места, подпомагане на сближаването между държавите членки и между регионите, по-ефективно управление на миграцията и по-нататъшно укрепване на ролята на ЕС като фактор от световно значение.

Почти половината от бюджета (66,58 милиарда евро) ще се използват за стимулиране на растежа, заетостта и конкурентоспособността.

„В съвременната икономика е по-важно от всякога парите на данъкоплатците да се използват разумно,“ коментира заместник-председател на Европейската комисия за бюджета и човешките ресурси Кристалина Георгиева. - „Бюджетът за 2016 г. подкрепя икономическото възстановяване чрез инвестиции за растеж и нови работни места и помага за справяне с външните предизвикателства, например миграцията. Отговаряме на най-неотложните нужди на Европа и се стремим към най-добрите възможни резултати“.

От ЕК посочват, че ключовите характеристики на проекта на бюджет на ЕС за 2016 г. са следните:

  • Почти половината от него (66,58 милиарда евро) се използват за стимулиране на растежа, заетостта и конкурентоспособността.
  • Подкрепа за приоритетите на политиките на Европейската комисия, например Енергийния съюз и цифровия единен пазар, чрез програми като Механизма за свързване на Европа (1,67 милиарда евро през 2016 г.)
  • 1,8 милиарда евро (с 30 % повече спрямо 2015 г.) за програмата „Еразъм +“. Това е европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще помогне на над 4 милиона души да работят и учат в ЕС в периода 2014 - 2020 г.
  • За повишаване на конкурентоспособността чрез научни изследвания и иновации с програми като „Хоризонт 2020” се заделят 10 милиарда евро през 2016 г., което е с 11,6 % повече от средствата през 2015 г.
  • 2 милиарда евро за поети задължения и 500 милиона евро за плащания за гаранционния фонд на ЕФСИ, за да се мобилизират 315 милиарда евро за инвестиции в Европа. Регламентът за ЕФСИ, включително бюджетните аспекти на новата инвестиционна структура, е предмет на текущи преговори между Европейския парламент и държавите членки.
  • Общо 42,86 милиарда евро за земеделските стопани.

Какво означава бюджетът на ЕС за всеки от нас?

На този въпрос отговаря чрез кратко видео заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, отговаряща за бюджета и човешките ресурси на ЕС.

Видеото беше публикувано днес в профила на Кристалина Георгиева във социалните мрежи и на сайта на Европейската комисия.

 

Какво означава бюджетът на ЕС за всеки от нас?What does the #EUBudget mean to each and every one of us? - http://europa.eu/!vu37YY

Posted by Kristalina Georgieva on 29 май 2015 г.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема