Русия вече не е стратегически партньор на ЕС, заявяват евродепутатите

Европейският съюз трябва критично да преразгледа отношенията си с Русия, които са дълбоко накърнени след преднамереното нарушаване от Русия на демократичните принципи, основните ценности и международното право чрез насилствени действия и дестабилизация на своите съседи, заявиха евродепутатите на 10 юни.

ЕС трябва да изготви план за действие с „мека сила“ при извънредни ситуации с цел да противодейства на агресивните и пораждащи разногласие политики на Русия, посочват те.

„С агресията си срещу Украйна и анексирането на Крим руското ръководство постави отношенията ни на кръстопът. Сега зависи от Кремъл да реши кой път ще поеме – на сътрудничество или на задълбочаващо се отчуждение“, заяви докладчикът Габриелиюс Ландсбергис (ЕНП, Литва). „Убеден съм, че хората в Русия, също като нас, искат мир, а не война. Промяна в Русия може да дойде и ще дойде отвътре. Междувременно ние трябва да изпратим силно послание до руското ръководство, че сме съпричастни с жертвите на неговата агресия и тези, които отстояват ценностите, на които се основава ЕС“, добави той.

euro parlamentРезолюцията, подготвена от Ландсбергис, беше одобрена с 494 гласа „за“, 135 „против“ и 69 въздържали се.

Абсолютен приоритет за страните членки трябва да бъде да запазят единството си в контекста на незаконното анексиране на Крим от страна на Русия и пряката намеса във войната в Украйна, заявяват членовете на Европейския парламент в приетия доклад. Те също така призовават страните членки да се въздържат от двустранни споразумения с Русия, които могат да навредят на това единство. За да се осигури солидарност между държавите членки, бързо трябва да бъде създаден силен и основан на правила Европейски енергиен съюз, добавят депутатите.

Противопоставяне на руската пропаганда

ЕП призовава Европейската комисия да предвиди незабавно адекватно финансиране за конкретни проекти за противодействие на руската пропаганда и дезинформация на територията на ЕС и в чужбина и да осигури по-амбициозна финансова помощ за руското гражданско общество. Евродепутатите изразяват загриженост за влошаване на ситуацията със спазването на човешките права и върховенството на закона в Русия и призовават ЕС да продължи да подкрепя защитниците на човешки права в страната.

Край на намесата на Русия в демократичните държави от ЕС

Евродепутатите изразяват безпокойство, че Русия открито се позиционира и действа като съперник на международната демократична общност и на основаващия се на правото ред, както и че подкрепя и финансира радикални и екстремистки партии в ЕС. Те призовават Комисията и страните членки да създадат координиран механизъм за мониторинг на финансовата, политическата и техническата помощ, която Русия осигурява за политически партии и организации в ЕС, и да оценят нейното влияние в политическия живот и върху общественото мнение в ЕС. Европейската комисия също така следва да предложи законодателство, което гарантира пълна прозрачност на финансирането на политическите партии в ЕС от заинтересовани страни извън него.

Руският „черен списък“ – контрапродуктивен и вреден

Резолюцията също така осъжда „черния списък“ на Москва с 89 европейски политици, официални лица и военни лидери със забрана да пътуват до Русия. Евродепутатите определят списъка като „произволен“ и като нарушение на международното право и универсални стандарти и пречка за прозрачност. Този акт е „контрапродуктивен и вреден за и без това слабите канали на комуникация“, посочват те със съжаление и подчертават, че хората в списъка трябва да бъдат информирани за мотивите и да имат право да обжалват пред независим съд.

Необходимост от конструктивни отношения в дългосрочен план

Членовете на ЕП смятат, че в дългосрочен план са възможни и желателни градивни и предвидими отношения между ЕС и Русия в полза и на двамата партньори, но отбелязват, че сътрудничеството може да бъде подновено, само ако Русия зачита териториалната цялост и суверенитет на Украйна, в това число Крим, прилага изцяло споразуменията от Минск и прекрати дестабилизиращите военни действия и тези, свързани със сигурността, на границите на държавите членки на ЕС.

На 11 юни ще бъде гласувана отделна резолюция относно ситуацията в Черноморския басейн след незаконното анексиране на Крим от Русия.

Процедура: незаконодателна резолюция;

Цитат: „Убеден съм, че хората в Русия, също като нас, искат мир, а не война“, докладчикът на ЕП Габриелиюс Ландсбергис (ЕНП, Литва);

Цифра: 19 евродепутати са в „черния списък“ на Москва.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Информационното бюро на ЕП в България)