Приказка за огън и лед

Приказка за огън и лед

Неотдавна вулканът Калбуко в Чили напомни за себе си чрез пепел и алени облаци, след десетилетия без никаква активност. Вулканичните изригвания обаче не се случват толкова рядко, колкото изглежда - в момента има около 20 изригващи вулкана, но не всички са така зрелищни. Според учените, три четвърти от всички изригвания стават под океана, по дължината на средноатлантическия хребет.

От огъня към леда, пропукващата се ледена покривка бавно се топи с множество големи взривове, но наоколо е толкова тихо, че няма кой да чуе.

Ледът е от огромно значение за земята. Ледената покривка на Антарктика сама по себе си обхваща площ, по-голяма от тази на САЩ и Мексико, взети заедно. По разбираеми причини обаче повечето от нас не могат да си представят необятните размери на леда там, а също и как нашите дейности на другите континенти всъщност оказват въздействие върху тези ледени земи.  

Чрез последната си книга “Огън и лед” фотографката Джоан Майърс ни доближава именно до тези стихии, документирайки “интимния живот” на огненото сърце на Земята и на топящите се ледове. Често се отдаваме на щастливата заблуда, че земята и ледените покривки са здрави и стабилни конструкции. Майърс обаче напомня, че и двете могат лесно да се превърнат в разпенен поток от маса.    

Майърс прекарва повече от 30 години от живота си в изследване на връзката между хората и земята, затова неслучайно повечето впечатляващи снимки в книгата ѝ изобразяват хора и животни сред природата: мънички розови главички, надничащи от калните серни локви под вулкана на Еолийските острови в Италия; изоставена бяла къща на Хавай, чиито колони едва се държат върху бълбукаща черна лава; самотен тюлен, който се плъзга по огледалната водна повърхност под острите сини айсберги в Арктика.

Противопоставяйки две от най-опустошителните сили на земята, “Огън и лед” по красив начин напомня, че от Индонезия до Северния полюс, от Антарктика до Помпей, Земята е неукротима жива смес от пейзажи, която никога не заспива задълго.

{responsivegallery}06-2015/fire-ice{/responsivegallery}

infoz autor Гергана Няголова | www.infoz.bg