млади елскостопански производители

Селскостопански производители до 40 години ще получат изгодни кредити

Съвместна програма за финансиране на заеми за млади селскостопански производители в страните от Европейския съюз, която е на стойност от 1 милиард евро, е обявена съвместно от Европейската комисия и от Европейската инвестиционна банка, която ще финансира програмата.

Процесът ще премине през банките във всяка страна членка от Съюза и така потенциалната сума може да бъде удвоена до 2 милиарда евро. Малко над една четвърт на молбите за заеми, подавани от младите земеделски производители в Европейския съюз, се отхвърлят (27%), спрямо 9% от исканията, подадени от по-възрастните фермери, показва проучване на Европейската комисия. С програмата си тя цели да направи по-лесен прехода между поколенията в земеделската дейност.

Според европейското законодателство един селскостопански производител е млад, ако е на възраст под 40 години. В тази категория влизат 11% от общо 10,3 милиона земеделски стопани през 2016 г. , показват данни на Евростат. 32% са били на възраст над 65 години.

Значителен проблем е осигуряването на достъп за младите селскостопански производители до дългосрочни заеми при разумни лихви, заяви еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган. Най-малък е броят на младите селскостопански производители в Кипър (3,3%). Следва Португалия с 4,2% и Великобритания с 5,3%. В Австрия земеделските стопани са 22,2%, в Полша - 20,3%, а в Словакия - 19%. Във Франция техният дял е 15,6%.

Достъпът до финансиране е от ключово значение и прекалено често това е основната пречка за младите хора, които искат да работят и да развиват бизнес в сектора. Съвместната инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка цели да бъдат отпускани заеми за 15 години при лихви, които са по-ниските от пазарните, обясни още еврокомисарят по земеделието.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема