The Team Media Teleport

Тракийски университет – Стара Загора се обръща към иновациите

Тракийски университет – Стара Загора и The Team: Media Teleport – Босна и Херциговина сключиха договор за съвместна научна и практическа дейност. The Team: Media Teleport e нов център, изграден специално за дейности, свързани с най-модерните технологии, които предоставят широк спектър от сателитни услуги и специфични и иновативни IT решения.

Сътрудничеството с Университета в Стара Загора предвижда провеждане на съвместни индустриални и научни изследвания, практически обучения и стажове със студенти и преподаватели за разпространение на знания, добри практики и опит в сферата на телекомуникациите и сателитните технологии.

Договорът е в срок от две години, като може да бъде удължен. Една от задачите през първоначалния период е да се създадат конкретни продукти с възможност за приложение в индустрията, а също така съществуващи сега технологии да бъдат доразвити и подобрени, съобщи ректорът на Тракийския университет – Стара Загора доц. Добри Ярков. Съвместните проучвания трябва да завършат със сертифицирането на иновативни продукти, процеси и услуги. За изпълнението на целите Тракийски университет – Стара Загора и The Team: Media Teleport ще обединят своите ресурси за ползване на оборудване и материали, технически експерти и консултантски услуги в подкрепа на иновациите.

The Team Media Teleport 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема