Андрей Новаков: Европа осигурява средства за проекти за улавяне и използване на въглероден диоксид

По далекопроводите трябва да тече ток, а не политика. Особено когато става въпрос за Маришкия басейн и комплекса „Марица-изток“ – казва Андрей Новаков (ГЕРБ), евродепутат в групата на Европейската народна партия (ЕНП) от 2014 г. Той обясни, че няма европейски документ, който изисква топлоелектрическите централи в България да се извадят от експлоатация и мините да затворени.
Казаното от него – от първо лице...

Има три неща, в които вярвам:

  • Въгледобивът има бъдеще;
  • България се нуждае от ефективната работа на топлоелектрическите централите;
  • Можем да запазим работните места и икономиката на региона чрез улавяне и съхраняване и използване на въглероден диоксид.

Има три мита, които искам да разбия:

  • Европа ще затваря мини и топлоелектрически централи;
  • Не правим нищо за мините и топлоелектрическите централи;
  • Проекти за улавяне, съхранение и използване на въглероден диоксид (CO2) са нереални.

Относно първия мит, няма европейски стратегически документ, който казва, че трябва да изведем централите от експлоатация и да затворим мините. Да припомним, че Полша, България и Унгария спечелиха дело срещу Европейската комисия в съда на Европейския съюз, което касаеше въглищните електроцентрали. Приетите нови екологични норми са неизпълними, а огромните инвестиции за постигането им биха довели до икономически и социални последствия, надхвърлящи очакваните ползи за околната среда. В наши ръце е решението какво точно ще направим. Не само зелената сделка, а геополитическата реалност в Европа и отношенията й с останалия свят налагат анализ на технологии и енергоизточници.

По втория мит, правителството направи така, че ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД да ползва безсрочна дерогация. Т.е. ангажиментът е изпълнен и централата продължава да работи. България ще продължи да разчита на тези мощности. Това е предвидено в проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на България до 2030 г. с хоризонт 2050 г. Всичко това се прави, за да запазим заетостта, икономиката на региона, да не позволим повишаване цената на тока и да не стигнем до режим на тока.

Във връзка с третия мит, технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид са доказани, а вече са налични и източници за финансиране на такива проекти.

Европейският съюз позволява такива инвестиции. Не можем да използваме европейски средства за добиване, преработка, транспорт и изгаряне на изкопаеми горива, но можем да използваме такъв ресурс за улавяне и съхранение и използване на въглероден диоксид. Проектите трябва да отговарят само на два критерия: емисии до 250 грама CO2/kWh и да са в съответствие с Директивата за улавяне и съхранение на въглеродния диоксид. В настоящия момент съществуват различни възможности за европейски инвестиции в такива проекти.

Интересна такава е по линия на Европейската инвестиционна банка. В инвестиционните си насоки за сферата на енергетиката Банката подчертава, че е допустима „подкрепа за улавяне и съхранение на въглероден диоксид“. За такива големи проекти е необходимо кандидатстване директно пред самата институция. За целта трябва да бъде внесен обстоен технически и финансов анализ на проекта, който ще бъде базата за оценката от страна на Банката. Още един плюс е, че ще можем да получим техническа помощ за разработването на проекта.

Друг вариант за финансиране е Иновационният фонд на Европейския съюз, който финансира и мащабни инсталации (инвестиции над 7,5 млн. евро) за улавяне, съхранение и използване на въглероден диоксид. Той действа в периода 2020 – 2030 г. и разполага с бюджет от 10 млрд. евро. първото набиране на проектни предложения се случи през октомври 2020 г., като са подадени над 300 проекта.

Разбира се, има и още възможности. От инструменти като InvestEU, през съчетаване на финансиране от различни европейски източници, както и съчетание от национални, частни и европейски средства.

Важно е, че имаме посоката.

Също както трите неща, в които вярвам и трите мита, които разбих, три са поуките от всичко казано горе:

  • Никога не трябва да се спекулира с работните места на хората и икономиката на региона (особено по време на предизборна кампания);
  • Заставайки пред хората, или даваш конкретни решения, или въобще не заставаш пред тях;
  • Трябва да продължим с прагматични идеи и действия, защото времето лети.

Андрей Новаков (ГЕРБ), евродепутат в групата на Европейската народна партия (ЕНП) от 2014 г.

 Andrey Novakov mmi

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg (по информация от пресцентъра на „Мини Марица-изток“)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24