Цифров сертификат за ковид – в Европа стигнаха до съгласие

Европейската комисия обяви, че е постигнато предварително политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета относно регламента, уреждащ цифровия сертификат на Европейския съюз за ковид-19. Това означава, че сертификатът е на път да бъде готов в края на юни 2021 г., както е планирано. Споразумението беше постигнато в рекордно кратък срок само два месеца след предложението на Комисията.

Преговорите по сертификата от името на Комисията бяха водени от комисар Дидие Рейндерс в тясно сътрудничество със заместник-председателите Вера Йоурова и Маргаритис Схинас и комисарите Тиери Бретон, Стела Кириакиду и Илва Йохансон.

Вследствие на споразумението, постигнато от Европейския парламент и Съвета, цифровият ковид сертификат:

  • обхваща ваксинацията, изследването и възстановяването;
  • ще бъде на разположение в цифров формат и на хартиен носител в зависимост от избора на получателите и ще съдържа цифрово подписан QR код;
  • ще бъде безплатен, ще бъде получаван лесно и ще е достъпен за лица, ваксинирани преди влизането в сила на Регламента на Европейския съюз относно цифровия сертификат за ковид-19;
  • може да се използва и от държавите членки за национални цели, ако това е предвидено в националното право.

Държавите членки следва да се въздържат от налагане на допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на цифров сертификат на Европейския съюз за ковид-19, освен ако те са необходими и пропорционални за опазване на общественото здраве. Комисията също така ще мобилизира 100 милиона евро в подкрепа на държавите членки при осигуряването на тестове на достъпни цени.

Следващи стъпки

Сега политическото споразумение ще трябва да бъде официално прието от Европейския парламент и Съвета. Регламентът ще влезе в сила на 1 юли с период на постепенно въвеждане от шест седмици за издаване на сертификати за онези държави членки, които се нуждаят от допълнително време.

Успоредно с това Комисията ще продължи да подкрепя държавите членки при финализирането на техните национални решения за издаване и проверка на цифров сертификат на Европейския съюз за ковид и да предоставя техническа и финансова подкрепа на държавите членки за въвеждането на портала.

Контекст

На 17 Март 2021 г. Европейската комисия представи предложение за създаване на сертификат на Европейския съюз за ковид с цел улесняване на безопасното свободно движение на гражданите в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19. По искане на Комисията на 25 март Парламентът гласува в подкрепа на задействането на спешната процедура за двете предложения. Съветът прие преговорната си позиция на 14 април, а Парламентът го направи на 29 април. На 20 май съзаконодателите постигнаха предварително споразумение по това досие.

Успоредно със законодателния процес вече беше постигнат значителен напредък от техническа гледна точка. Порталът на ЕС, който позволява да се проверяват сертификатите през границите, е готов и ще започне да функционира от юни. През последните две седмици бяха проведени успешни пилотни тестове с 17 държави членки и Исландия, а други пет държави членки ще тестват следващата седмица.

Комисията също така предоставя софтуер с отворен код за подпомагане на държавите членки при разработването на техните национални решения за издаване на сертификати, за сканиране и проверка на QR кодовете и референтен портфейл за съхранение.

Актуална информация относно мерките във връзка с коронавируса и ограниченията за пътуване, предоставена от държавите членки, е достъпна на платформата Re-open EU.

Повече информация ще намерите в документа.

patuvane

www.infoz.bg  www.infoz.bg