Европейската прокуратура започва да работи

Европейската прокуратура започва да работи от 1 юни 2021 г.

Европейската комисия официално потвърди днес, че Европейската прокуратура ще започне работа на 1 юни 2021 г. Европейската прокуратура отговаря за провеждането на наказателни разследвания и преследвания във връзка с престъпления срещу бюджета на Европейския съюз. Това е първата наднационална прокуратура. Тя разследва и преследва по наказателен ред следните видове измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза:

  • измами, свързани с разходи и приходи;
  • измами, свързани с ДДС (ако засягат две или повече държави членки и са на стойност най-малко 10 милиона евро);
  • изпиране на пари, придобити чрез измами по отношение на бюджета на Европейския съюз;
  • активна и пасивна корупция или присвоявания, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз;
  • участие в престъпна организация, ако нейната дейност е насочена към извършване на престъпления срещу бюджета на Европейския съюз.

Този нов орган на Съюза може също така да разследва и преследва по наказателен ред всички други незаконни дейности, които са „неразривно свързани“ с престъпления срещу бюджета на Европейския съюз.

Европейската прокуратура ще провежда своите разследвания и наказателни преследвания при пълна независимост от Комисията, другите институции и органи на Европейския съюз, както и от държавите членки. Тя ще допълва работата и ще си сътрудничи с други органи и агенции на ЕС, като OLAF, Евроюст и Европол, както и с компетентните органи на държавите членки, които не участват в Европейската прокуратура. Очаква се Европейската прокуратура да разследва около 3000 случая годишно.

Заместник-председателят по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: „Вече сме на финалната права – предстои да започне работа първата по рода си независима служба на ЕС за разследване и преследване по наказателен ред на престъпления, засягащи бюджета на Съюза. От 1 юни нататък европейските прокурори, под силното ръководство на Лаура Кьовеши, ще противодействат на престъпниците и ще гарантират, че нито едно евро не се пропилява заради корупция или измами“.

Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс заяви: „Началото на дейността на Европейската прокуратура бележи нов етап в историята на европейската интеграция. Основната задача на този европейски орган е да защитава средствата на ЕС от престъпници в името на общия интерес на нашите граждани. Той ще наблюдава под лупа прилагането на NextGenerationEU, за да гарантира, че средствата ще се използват пълноценно за подпомагане на възстановяването на нашите икономики от кризата“.

Контекст

Създадена с Регламент (ЕС) 2017/1939 от 12 октомври 2017 г. и финансирана от бюджета на Европейския съюз, Европейската прокуратура е първата наднационална прокуратура, отговаряща за наказателни разследвания и преследвания. В рамките на настоящата ѝ структура 22 държави членки участват в засиленото сътрудничество. Европейската прокуратура се ръководи от Лаура Кодруца Кьовеши, а централната ѝ служба е в Люксембург. Там работят по един европейски прокурор от всяка участваща държава членка и други служители. Освен това европейски делегирани прокурори, установени в държавите членки, са неразделна част от независимия орган.

За повече информация

Информационни документи на уебсайта на Комисията: Европейска прокуратура

Уебсайт на Европейската прокуратура

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg