27 юни за Световен ден на микро-, малките и средните предприятия

През 2017 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации обяви 27 юни за Световен ден на микро-, малките и средните предприятия. Целта е да се повиши обществената информираност за техния принос в световната икономика и преодоляването на бедността, както и да се насърчат усилията за създаване на благоприятна бизнес среда за оцеляването и развитието им. Микро-, малките и средните предприятия представляват над 90% от всички предприятия в света.

По данни на неправителствената организация Международен съвет за малкия бизнес те осигуряват средно около 70% от общата заетост и 50% от световния брутен вътрешен продукт. Те са основен двигател на икономиката в повечето държави, и особено в развиващите се страни, като дават хляб на най-много хора от уязвимите социални групи.

В същото време днес тези предприятия са най-засегнати от пандемията от ковид и се нуждаят най-силно от подкрепата на държавите и от организациите за икономическо развитие, се казва в съобщение на Националния статистически институт.

mmsp

www.infoz.bg  www.infoz.bg