Делегация на Тракийския университет в Германия договори нови възможности за студентите

Делегация на Тракийския университет в Германия, водена от ректора доц. д-р Добри Ярков, договори нови възможности за студентите от старозагорската алма матер. Те ще могат да осъществят своите практики във ферми с най-високо ниво на технология в област Саксония, които са напълно роботизирани. Ще могат да се включат в процеса на управление на фирмите и реализация на продукцията. Една от възможностите им е в клиниката на проф. Щарке от университета в Лайпциг, както и в базите на висшето училище.

germany 03

Ще бъдат осигурени места за настаняване, като продължителността на престоя за практическите обучения ще бъде от 1 до 3 месеца. Обсъдена беше и възможността за осъществяване на съвместни краткосрочни стажове с български и немски студенти.

В областта Бавария беше постигната договореност за провеждане на практическо обучение на студенти от Ветеринарномедецинския факултет в Клиника със репродуктивен център за коне, в който работят 14 ветеринарни лекари.

С подкрепата на д-р Жарбуле, който имам знанието Доктор хонорис кауза на Тракийския университет, делегацията стартира подготовката за сключване на договор с университета в град Пасау. Той е един от водещите световни университети в направленията икономика, управление, маркетинг и информационни технологии.

germany 01

В област Хесен беше посетен научноексперименталния център Eichhof, в град Бад Харсфелд. С ръководството на центъра бяха договорени посещения на преподаватели и студенти от Тракийския университет, с цел усъвършенстване и запознаване с най-новите технологии в областта на селското стопанство и енергетиката.

От новите възможности в Германият могат да се възползват студентите от Аграрния факултет, Ветеринарномедицинския факултет, Стопанския факултет и Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Ректорът доц. д-р Добри Ярков беше придружен от д-р Здравко Димитров – ръководител на направление „Биотехнологии“ в Института за устойчив преход и развитие към Тракийския университет и доц. Неделин Марков – преподавател в катедра Регионална икономика към Стопански факултет и ръководител на Центъра за електронно и дистанционно обучение, съобщиха от пресцентъра на Тракийски университет – Стара Загора.

germany 02

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема