Нов етикет информира за енергийните характеристики на светлинните източници

От 1 септември 2021 г. в търговската мрежа и онлайн магазините започва въвеждането на нови енергийни етикети на светлинните източници. С цел постигане на пълна прозрачност, класовете на енергийна ефективност са със завишени критерии и са разпределени в скала от A до G, като са премахнати плюсовете към класа (A+/A+++). Промяната е вследствие на новите европейски регулации, според които енергийните етикети на всички продукти следва да се актуализират през следващите няколко години. 

Новите енергийни етикети за първи път бяха въведени през пролетта на 2021 г. и обхванаха 4 групи от най-използваните в дома електроуреди – хладилници и фризери, перални машини, съдомиялни машини, телевизори и електронни екрани.

Нов елемент на енергийния етикет на светлинните източници, освен актуализирания енергиен клас, е QR кодът, който препраща към европейската продуктова база данни EPREL. В нея потребителите ще намерят допълнителна полезна информация например за цвета на излъчваната от източника светлина (топла бяла, неутрална бяла, студена бяла), възможността за димиране, средната продължителност на живот, индекса на цветопредаване и трептенето. Доброто цветопредаване означава, че светлинните източници могат да покажат цвета на осветяваните обекти по максимално естествен начин. Ниските стойности на трептене показват, че светлинният поток има минимални пулсации, причиняващи дискомфорт на потребителите. Тези допълнителни характеристики ще могат да се видят и върху опаковките на продуктите.

График за въвеждане на новите етикети на светлинните източници в търговските обекти и онлайн магазините

Всички светлинни източници, които ще бъдат пуснати на пазара след 1 септември 2021 г. следва да имат върху опаковките си нов етикет. Останалите продукти могат да продължат да се продават със стария етикет в следващите 18 месеца, за да се избегне необходимостта от производство на нови опаковки или преетикетиране на продукти, които се очаква да бъдат продадени в кратки срокове. За разлика от физическите обекти, онлайн магазините са длъжни в срок до 21 септември 2021 г. да публикуват новите етикети непосредствено до цената на светлинния източник. Възможно е обаче доставяните продукти да имат стари етикети. За спазване на новите разпоредби ще следи Комисията за защита на потребителите, която ще налага санкции при установяване на нарушения.

Европейски енергиен етикет

От въвеждането си през 1994 г. енергийният етикет се наложи като една от най-успешните инициативи на Европейския съюз, свързани с енергийното потребление, Той има съществен принос за избора на енергийно ефективни продукти, като по този начин допринася за постигането на целите на Европейския съюз в областта на енергетиката и климата. Етикетът успешно помага на потребителите да пестят енергия и да намаляват разходите си и се превърна в катализатор на иновациите в по-ефективни продукти. Благодарение на него, енергийната ефективност на различни групи продукти беше повишена с над 80 %, което даде възможност за постигане на значителни икономии от разходи за енергия.

Какво е Label 2020?

Проектът Label 2020 е част от общоевропейската информационна кампания за въвеждането на новите етикети и се финансира от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз. Той се координира от Австрийската енергийна агенция и се изпълнява едновременно в 15 държави – членки на Европейския съюз и във Великобритания. Изпълнител на проекта за България е Черноморският изследователски енергиен център (https://www.bserc.eu).

Подробна информация за промяната на схемата за етикетиране на електроуредите и светлинните източници може да се намери на https://bg.label2020.eu/

label 2020 eu

www.infoz.bg  www.infoz.bg