Право на поправка – хората искат по-издръжливи и лесно поправими продукти

77% от хората в Европейския съюз биха предпочели да поправят устройство, което ползват, вместо да си купят ново. Потребителите трябва да могат да избират по-дълготрайни и поправими продукти. Определянето на даден продукт като остарял да се счита за нелоялна търговска практика. Новото „право на поправка“ трябва да обхваща проектирането на дълготрайни продукти, които могат да се поправят, както и по-информативно етикетиране и удължени гаранционни права.

pc 5737958 640

Парламентът на Европа гласува своите искания за предстоящото предложение на Европейската комисия относно правото на поправка, планирано за по-късно през 2022 г., с 509 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 13 гласа „въздържал се“. Членовете на Европейския парламент се съгласиха, че ефективното право на поправка трябва да обхваща целия жизнен цикъл на продукта и да отчита дизайна на продукта, етичното производство, стандартизацията и информацията за потребителите, включително етикетирането относно възможностите за поправка и обществените поръчки. То следва да насърчава по-ефективното използване на ресурсите, да намалява отпадъците и да поощрява по-продължителната употреба на продуктите.

Издръжливи продукти, които могат да се ремонтират

Членовете на Европейския парламент искат продуктите да бъдат проектирани по такъв начин, че да издържат по-дълго, да могат да бъдат безопасно ремонтирани и частите им да се отстраняват лесно. Те смятат, че подходящото „право на поправка“ трябва да дава на сервизите и потребителите безплатен достъп до информация за поправката и поддръжката. Що се отнася до цифровите устройства, членовете на Европейския парламент твърдят, че актуализациите на софтуера следва да са обратими и да не водят до намалена производителност например на смартфоните. Те следва да се предоставят за минимален период от време, а потребителите следва да бъдат напълно информирани за наличието на актуализации в момента на покупката.

Практики, които неправомерно ограничават правото на поправка или водят до остаряване, могат да се считат за „нелоялни търговски практики“ и да бъдат забранени съгласно правото на Европейския съюз.

Какво трябва да включва един бъдещ закон за „правото на поправка“?

Членовете на Европейския парламент изискват също така:

  • стимули за потребителите да изберат ремонт пред замяна, като например удължени гаранции или получаване на заместващо устройство за времето на ремонта;
  • хармонизирани правила за предоставяне на информация на потребителите на мястото на продажбата, включително система за оценка на ремонта, информация за очаквания жизнен цикъл, за резервни части, за ремонтни услуги и наличие на актуализации на софтуера;
  • възможно интелигентно етикетиране, като QR кодове или цифрови паспорти на продуктите;
  • възможен механизъм за отговорност на производителя и продавача в случай на несъответствие на продукта;
  • изисквания за издръжливост и ремонт, включени в бъдеща директива за екодизайн.

Контекст

Повече от десетилетие Парламентът многократно подкрепя подобряването на правото на потребителите на ремонт и прие две резолюции, в които се съдържат редица конкретни предложения за това поправянето да стане систематично, икономически ефективно и привлекателно. Парламентът разглежда правото на ремонт като ключова стъпка за постигане на плановете за кръгова икономика в рамките на Европейския зелен пакт. Комисията обяви, че ще представи предложение за изменение на Директивата за продажбата на стоки и обмисля отделно законодателно предложение относно правото на поправка, през третото тримесечие на 2022 г.

Според проучване на Евробарометър 79% от гражданите на Европейския съюз смятат, че от производителите следва да се изисква да улеснят поправката на цифровите устройства или подмяната на отделни техни части, а 77% биха предпочели да ремонтират своите устройства, вместо да купуват нови. Електронните отпадъци са най-бързо растящият поток отпадъци в света, като през 2019 г. са били изхвърлени над 53 милиона тона.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg