Европейците одобряват реакцията на Европейския съюз на войната в Украйна

Публикувано експресно проучване на Евробарометър във всички държави членки на Европейския съюз, показва широк консенсус сред европейските граждани в полза на реакцията на Европейския съюз на руското нахлуване в Украйна. Мнозинството от европейците смятат, че от началото на войната Европейския съюз е демонстрирал солидарност (79 %) и е бил единен (63 %) и бърз (58 %) в реакцията си.

war in Ukraine

Анкетираните одобряват в голяма степен непоколебимата подкрепа за Украйна и за нейния народ. По-специално над девет от всеки десет анкетирани (93 %) одобряват предоставянето на хуманитарна помощ на хората, засегнати от войната. 88 % от европейците подкрепят идеята за прием в Европейския съюз на хора, бягащи от войната. 80 % одобряват предоставената на Украйна финансова подкрепа. 66 % са съгласни, че „Украйна следва да се присъедини към Европейския съюз, когато е готова“, 71 % са убедени, че Украйна е част от европейското семейство, а 89 % изпитват съчувствие към украинците.

Подкрепата за санкциите, наложени на Русия след нейното военно нападение срещу Украйна, е много висока. По-голямата част от европейците (80 %) одобряват икономическите санкции срещу Русия. 79 % от европейците одобряват прибягването до санкции срещу руските олигарси с цел налагане на ясни икономически и политически последици на политическия елит на Русия, отговорен за нахлуването.

Две трети от европейците (67 %) подкрепят това, че Европейския съюз финансира закупуването и доставката на военно оборудване за Украйна. Освен това 75 % считат, че войната в Украйна показва, че се „нуждаем от засилено военно сътрудничество в рамките на Европейския съюз“.

Проучването показва също така широка подкрепа за действията на Европейския съюз в областта на енергетиката, чиято цел е премахването на зависимостта от руските изкопаеми горива. Налице е широк консенсус относно попълването на хранилищата за газ в Европейския съюз, за да се избегнат рисковете от недостиг през следващата зима (86 %), вземането на мерки от страна на ЕС за повишаване на енергийната ефективност на сградите, транспорта и стоките (85 %) и факта, че войната в Украйна прави по-наложително инвестирането в енергия от възобновяеми източници (84 %). 90 % от европейците са съгласни, че следва да се вземат мерки на европейско равнище за ограничаване на последиците от нарастващите цени на енергията за потребителите и предприятията. 86 % от анкетираните европейци заявяват, че нарастващите цени на енергията се отразяват значително на покупателната им способност.

Това експресно проучване на Евробарометър бе проведено в 27 държави членки между 13 и 20 април 2022 г. Онлайн са интервюирани 26 066 граждани на Европейския съюз.

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg