Извършват се ремонти в участък от уличната мрежа в кв. „Самара“ 1

От днес до края на седмицата ще се извършват ремонти по уличната мрежа на локалното платно северно от бул. „Никола Петков“, в участъка между ул. „Петър Алабин“ и бл. № 49 в кв. „Самара“ 1 в Стара Загора. Движението е затруднено и се препоръчва по възможност автомобилите да не навлизат в посочения участък от улицата, поради голямата разлика между нивата на съществуващата настилка и подготвяните участъци за полагане на нова асфалтобетонова настилка.

От Община Стара Загора припомнят, че през изминалите месеци бяха благоустроени част от междублоковите пространства около жилищни блокове в квартала. В момента се извършват дейности по облагородяване и изграждане на нови места за отдих. С реализиране на предвидените строителни дейности кв. „Самара“ 1 ще получи нова визия и ще отговори на нуждата на гражданите в района за съвременна транспортна инфраструктура.

caution g

www.infoz.bg  www.infoz.bg