Инфоз ЕООД Сайтът, на който сте - www.infoz.bg - е собственост на „Инфоз“ ЕООД и е наш основен информационен инструмент - създаваме и публикуваме новини от Стара Загора, България и света - но се занимаваме и с други дейности. Запознайте се с част от тях от информацията по-долу. Потърсете ни, ако считате, че имате нужда от подобни услуги и продукти – видео, фото заснемане, издателска дейност, графичен дизайн и предпечатна подготовка на книги, брошури, листовки, плакати, създаване и редакция на текст, комуникация с медии и пиар услуги, развитие на уеб сайт, взаимодействие със социални мрежи...

Имаме самочувствието, че работим добре и можем да ви бъдем полезниoffice@infoz.bg | 088 7405202, Илко Груев || 088 619 4438, Венета Асенова.

 

Издателство „Инфоз” – издаване на книги и брошури: идея, авторство, оформление, предпечатна подготовка и най-добри цени за печат

„Инфоз“ ЕООД има десетки успешни проекта, свързани със създаването (организаторска дейност, авторство, съставителство) и издаването на книги, които са излезли от печат след 2015 г. Но като специалисти се занимаваме професионално с тази дейност от 1995 г.

Издаването на една книга минава през различни етапи. Винаги има особености, но технологията и желанието да бъде постигнат добър резултат изискват дейностите във всеки от етапите да се изпълнят пълно и точно. При всеки от конкретните проекти поемаме отговорност за качествената работа във всяка от дейностите: създавали сме идейната концепция; намирали сме необходимата информация; писали сме текста на книгата (с партньорството на външни автори, консултанти, редактори, преводачи), извършили сме коректорската и редакторската дейности; направили графичната концепция и дизайна на книгата; контролирали сме печатното производство. Занимаваме се и с разпространението на книгите. Тоест минавали сме нееднократно през целия процес, а той включва дейностите, които са задължителни за създаването на книга:

Авторство

Това е достигането до идеята и създаването на авторски текст в конкретна област – художествен или документален. От работата си като журналисти след 1992 г. имаме опит да работим с текст. Не се чувстваме в свои води при всяка тема, но знаем как да търсим темите и информацията за тях, как да работим с хората на терен, как да отсеем важното, вярното и необходимото за изпълнението на даден проект. Езиковата култура и усетът за използване на думите са важни.

Потърсете ни ако сте автор на текста и искате той да бъде издаден в книга. Потърсете ни и ако имате идея за документален проект, но нямате време или увереност, че можете да я развиете и довършите.

Правописна корекция и езикова редакция

Тези две дейности са задължителни. С правописа не може да се правят компромиси, а редакторски прочит на текстът винаги помага той да се подобри. Ако книгата е на специализирана тема, редакцията от експерт в областта също е необходима.  

Графична концепция и предпечатна подготовка

Тук говорим за оформление на корицата; избор на шрифт и на параметрите му за тялото на книгата; обработка на снимки и други графични материали, ако те са част от концепцията; странирането. Процесът винаги преминава през съгласуване с автора и неговото одобрение.

Комуникация с печатници и възлагане на поръчката за отпечатване на книгата

Не разполагаме със собствена печатна база, но имаме дългогодишни контакти с печатници, намиращи се в Стара Загора, София, Велико Търново, Пловдив и Хасково. Развитието на дигиталния печат през последните години позволява да бъдат произведени книги в малки тиражи. Но можем заедно да изминем пътя за достигане на най-изгодната ценова оферта за вашето издание. Тази дейност включва и избор на конкретните параметри на книгата – размери и вид на хартията за тялото, избор на картон за корицата, покритие върху корицата и други.

Проследяване на печатното производство и доставка на книгата

Не разчитаме, че нещата се случват сами и знаем, че има много неща, които могат да се объркат. Това е скъпият етап от работата по производството на една книга и внимаваме... Вече имаме заявените бройки от изданието. И работата продължава… книгата трябва да се продаде. Можем да се ангажираме с контактите с книжарници в Стара Загора и в други градове на България. Това означава доставка, следене на наличности, търговски и финансови отношения… Процесът е дълъг и не приключва за месеци. Препоръчваме и да се направи представяне на новата книга пред жива аудитория и можем да организираме такива срещи.   

Обобщавайки казаното по-горе, може да се уточни, че предпечатната подготовка е само една (макар и важна) част от изпълнителската дейност за достигане до предмета от хартия – книга с желаното съдържание, полиграфия и потенциал да бъде купувана и четена.

„Инфоз“ ЕООД има издателски номер от Национален регистър на издаваните книги в България. Приемаме обаче да извършим нужното и с Ваш издателски номер, ако държите на това.

Какво да очаквате от контакта си с нас?

  • Ако имате ясна представа как трябва да изглежда Вашата книга, ще изпълним точно указанията Ви. При този етап няма да спестим мнението си и може да предложим и алтернатива. Но за печат книгата ще влезе във вида, в който Вие, като възложител, я искате.
  • Ако не сте уверен как трябва да изглеждат нещата – наша задача е да получите предложение, което да харесате.
  • Ако не сте автор, а представлявате институция, организация или фирма, ще се радваме да обсъдим възможността за авторство от наша страна (създаване на текст и снимки) за проект, който се базира на документи или исторически факти. В тези случаи не сме ограничени само в региона на Стара Загора и може да поемем задачи и от други региони на България.  

Какво финансиране е нужно и кой го осигурява?

Тук има три варианта:

  • Възложителят поема разходите. Това е обичайна практика при издаване на стихосбирки, други авторски художествени текстове или поръчки от юридически лица.
  • Опитваме се да намерим спонсори за издаването на книгата, но условието е проектът да ни спечели.
  • Издаваме книгата за своя сметка. Тук има повече условия и може да ги обсъдим индивидуално. Авторът ще има информация каква сума от продадените книги може да получи, кога и по какъв начин, за да се спази нормативната уредба в страната.

За контакти:

www.infoz.bg  Илко Груев | www.infoz.bg | 088 7405202

 

Примери

Georgi Iliev

Георги Илиев (1881 – 1961). Юбилеен сборник

С книгата „Георги Илиев (1881 – 1961). Юбилеен сборник“ се постави началото на поредицата „Литературна Стара Загора“. Сборникът е издание на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и стана факт благодарение на Община Стара Загора и Музей „Литературна Стара Загора“. Изданието е посветено на 60 години от създаването на Музей „Литературна Стара Загора“ и 140 го дини от рождението на Георги Илиев. Съставители са Иван Матев и Петка Синкова. „Инфоз“ извърши технически и творчески дейности по странирането и графичното оформление на книгата. Възложихме отпечатването, като извършихме контрол върху дейността, а също и доставката, свързана със срок за представяне на книгата пред аудитория.  Книгата излезе от печат през септември 2021 г. Освен хартиеният вариант, тя има и електронно издание.

Георги Илиев е автор и на първите български научно-фантастични романи „О‘Корс“ и „Теуд се бунтува“, отпечатани в началото на 30-те години на ХХ век. Книгата представя експонати от  експозицията на Музей „Литературна Стара Загора“, свързани с Георги Илиев. Тя включва също и подробна библиография, чиято целта е да направи едно по-задълбочено представяне на творчеството на писателя и на публикациите за него. В процеса на издирване на тази информация бяха проучени дигиталните библиотеки на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и библиотека „Родина“ – Стара Загора и бяха прегледани дигитализираните периодични издания, за които е установено сътрудничество на Георги Илиев.

Библиографията е предназначена за краеведи, библиотекари, студенти и всички, които проявяват интерес към творчеството на писателя.

Podvarzachov

Димитър Подвързачов (1881 – 1937). Юбилеен сборник

Книгата „Димитър Подвързачов (1881 – 1937). Юбилеен сборник“ е втората от поредицата „Литературна Стара Загора“, създадена от Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Изданието е посветено на 60 години от създаването на Музей „Литературна Стара Загора“ и 140 години от рождението на Димитър Подвързачов. Съставители на сборника са Иван Матев, Петка Синкова и Малина Денчева. На корицата е графичният портрет, рисуват от големия български художник Константин Щъркелов.  

Димитър Подвързачов е поет символист, преводач, сатирик, драматург, журналист, редактор, издател – едно от значимите имена в българската литература и духовност. Обект на библиографиране са издадените книги – авторски, редактирани и преведени от Димитър Подвързачов, редактираните от него периодични издания, както и литературата „за него” – книги, части от книги и публикации в периодичния печат. Създаването на тази библиография стана възможно след проучване на фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” и регионалните библиотеки в Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Русе, Разград, Шумен, а също и на библиотека „Искра” – Казанлък и на библиотека „Родина” – Стара Загора. Библиографските описания са подредени хронологично-азбучно. Книгата включва и раздели, представящи редакторската и преводаческата дейност на Димитър Подвързачов, а също и документални материали, които могат да се видят в експозицията на Музей „Литературна Стара Загора“.

„Инфоз“ извърши технически и творчески дейности по странирането и графичното оформление на книгата, отпечатването и доставката ѝ. Книгата излезе от печат през октомври 2021 г. Освен хартиеният вариант, „Инфоз“ създаде и електронно издание на библиографския сборник.

Savmestnosti

Съвместности

Сборникът „Съвместности“ съдържа истории на неправителствени организации и неформални групи от Стара Загора. Издател на книгата е „Инфоз“ – Стара Загора, ISBN 978-619-90597-5-3. Съставител е Илко Груев, а художник на корицата и на акварелните илюстрации е Камелия А. Станчева. Книгата е създадена по проект, с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Книгата излезе от печат през септември 2021 г.

При създаването на сборника извършихме теренна работа за срещи и интервюта в лидери и членове на неправителствени организации и неформални групи. Проведохме разговори с ръководителите на литературните музеи в Стара Загора, Казанлък и Чирпан, за да илюстрираме една от каузите на новосформираната мрежа от организации и личности – развитието и популяризирането на литературния туризъм в региона. Освен авторската и редакторската работа, „Инфоз“ ЕООД извърши и всички останали дейности, за да се стигне до появата на книгата – комуникация с екипа, създаване на текстове, правописна и езикова корекция, страниране и графични решения, възлагане и проследяване на отпечатването.  


Икономически годишник на регион Стара Загора – 2021

Economic Yearbook Stara Zagora 2020„Икономически годишник на регион Стара Загора“ през 2021 г. излезе от печат за двайста поредна година (166 стр., формат А4, пълноцветно). Книгата е периодично издание на Търговско-промишлена палата – Стара Загора. Графичното оформление и странирането, осигуряването на най-оптимални условия за отпечатването на хартия (като цена и качество), а също и други дейности, които всяка година се извършват, за да го има справочното издание, отново бяха възложени на Илко Груев, управител на „Инфоз“ ЕООД. Той е автор на текстовете и е отговорен за подбора и обработката на информация, а също и за работа с рекламодателите, както на това издание, така и на всеки от предходните му 18 броя.

„Икономически годишник на регион Стара Загора“ дава пълен поглед върху икономически показатели на предприятията от региона, като представя официалните данни от последните финансови отчети на водещите фирми. Книгата включва класации на дружествата от региона според размера на приходите, тяхната годишна печалба и рентабилност – в съпоставка с предходни години. През 2021 г. изданието представя предприятия, които са лидери за своята област, а също и дейността на Община Стара Загора и на няколко неправителствени организации, които работят в полза на обществото и бизнеса.

Книгата се включва текстове на два езика – български и английски.


Autizm

Откровено за аутизма • Истински истории • Моето специално дете

Създаването на книгата „Откровено за аутизма • Истински истории • Моето специално дете“ беше възложено от Невена Иванова. В този случай се съобразихме с желанието на автора сам да бъде и издател (ISBN 978-619-188-496-4). Извършихме коректорска и редакторска дейност; страниране; дизайн на корицата и тялото; възложихме печата; направихме доставката до адреса на възложителя. Заедно с това поехме и консултантски функции, които се налагаха при някои етапи от създаването на книгата.

Книгата обяснява популярно както е аутизмът и затова е полезна на всеки, който има интерес от темата. Представя съвременни и алтернативни методи на терапия при аутизъм. Описва игри и игрови ситуации с аутистични деца. Дава насоки за организация на живота на аутистичното дете, а също и за спецификите при храненето. Книгата е помощник за социализацията и интеграцията на деца със специални потребности.


rodat stoilovi

Родът Стоилови

„Родът Стоилови от град Гоце Делчев“ (92 стр., формат А5, пълноцветно) е издание на „Инфоз“, което излезе от печат през март 2020 г. Книгата представя родословното дърво на рода, а също и спомени и разкази на хора от различните му разклонения – лични истории, изпълнени с драматизъм, с трудности, но и с радости. Книгата показва черно-бели и цветни снимки от семейните албуми, които също допринасят за запазване на историята на рода. Освен издателската дейност „Инфоз“ извърши коректорска работа по текстовете, странирането, проследяването на печатното изпълнение.


anatomia

Анатомия на домашните птици

„Анатомия на домашните птици“ (194 стр., формат В5) е авторски научен труд на доц. д-р Стоян Гаджев и е второ преработено и допълнено издание, излязло от печат през декември 2019 г. Издател е Мая Стоянова Гаджева.

„Инфоз“ работи по графичната обработка и странирането на книга, а също и по оптимизиране на печатната услуга. Анатомията е учебник, предназначен за студенти по ветеринарна медицина и помагало за ветеринарни лекари. Тя поставя акцент върху приложния характер на анатомичните данни и затова представлява интерес и за зооинженери, птицевъди и други хора с интерес към темата. Илюстрирана е с десетки графики, които визуализират темите. Изданието представя и библиография на книгите и научни и научнопопулярни трудове на доц. Гаджев.


Албум „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки от края на XIX век до средата на XX век”

Албум Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки от края на XIX век до средата на XX век

За Празника на Стара Загора - 5 октомври, през 2015 г. излезе от печат двуезичният луксозен албум „Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки от края на XIX век до средата на XX век”.

Албумът е книга със 128 пълноцветни страници (формат А4), полиграфически изработена с твърди корици, с ISBN 987-619-90489-0-0. Представя частна колекция от пощенски картички и снимки, свързани със Стара Загора, собственост на Неделчо Митев – старозагорец, който живее в София, но е дълбоко свързан с родния си град. Издател е Регионална библиотека "Захарий Княжески". Съставител и автор на текстовете, представящи пощенските картички, е краеведът Снежана Маринова. Преводът на английски език е на Нина Василева. Подборът от колекцията включва над 220 картички и снимки и представя сгради, улици, събития, личности и емблематични места от Стара Загора от края на XIX до средата на XX век.

Албумът е представен официално в Регионална библиотека "Захарий Княжески" от Любомир Юруков - колекционер, издател и главен редактор на списание "Минало". По време на това представяне той заяви, че книгата има историческа ценност, защото проследява развитие на Стара Загора. Акцентира и на професионалната полиграфия на изданието. На представянето присъстваха около 100 любители на книгата и всеки от тях получи безплатно като подарък по един брой от нея.

Изданието стана и една от причините Регионална библиотека „Захарий Княжески“ да получи Националната награда „Христо Г. Данов” за 2016 година (повече информация: www.libsz.org).

Заради високата оценка, която получи луксозното издание, то е разпространено в различни посолства, всички библиотеки, музеи и други институти не само в България, но и зад граница. 

* * *

Книги "Берое" - 100 години футбол" (на български и на английски език)

kniga beroeЛуксозните книги "Берое - 100 години футбол (1916 - 2016)" (на български и на английски език) са издания на "Инфоз" ЕООД - Стара Загора по поръчка на Община Стара Загора. Двете книги са посветени на 100-годишния юбилей на Професионален футболен клуб „Берое“ и са част от празничните събития на футболния отбор.

Автори са журналистите Венета Асенова, Емил Димов и Чавдар Златев. Идейната концепция, дизайнът и предпечатът са дело на собственика на "Инфоз" ЕООД - Стара Загора Илко Груев.

Българското издание (ISBN 978-619-90597-0-8) е оформено с твърди корици със 192 страници (формат А4) и пълноцветен печат. То представя историята, най-славните моменти и статистически данни за футболен клуб "Берое". В изданието са поместени около 360 фотографии, които обхващат вековната история на футбола в града. В „Берое – 100 години футбол“ са поместени още спомените на бивши и настоящи легендарни футболисти и звезди на клуба, треньори. В книгата са публикувани хронологично и всички резултати на клуба от мачовете му в "А" и "Б" професионална футболна група до датата на издаването – 3 март 2016 г.  

Изданието на английски език Beroe. 100 years of football (1916 - 2016) е самостоятелна книга (ISBN 978-619-90597-1-5), също оформена с твърди корици и формат А4 и стотици снимки. Преводът на английски език е на Диана Турлакова.

Книгата е представена в залата на Регионална библиотека "Захарий Княжески" и предизвика силен интерес. Може да бъде намерена в Стара Загора (в търговските обекти на футболен клуб "Берое"), а също и в книжарниците на „Хеликон“ и „Сиела“ и други в София и в големите градове.

* * *

Цената за създаването на конкретен продукт от тази област се определя индивидуално и зависи от обема и сложността на работата.

office@іnfоz.bg | 088 6194438

reklama infoz

web site infoz

knigi infoz

video infoz

medii infoz

 

donationsСтимулирайте ни да работим по-успешно, като дарите малка сума. За да я заслужим може да ни пишете каква информация желаете да прочетете на сайта.
Благодарим Ви!

Най-четеното от последните дни