Цени и условия за реклама в сайта www.infoz.bg

www.infoz.bg е информационен сайт, собственост на „Инфоз“ ЕООД – Стара Загора. Сайтът предлага платени публикации и реклама на фирми, организации, институции, физически лица. Условията за реклама за политически партии, коалиции и инициативни комитети са определени чрез друг текст.

Всеки заинтересован има възможност да поиска платени публикации и реклама в сайта www.infoz.bg при следните условия и цени, като се заплаща и ДДС.

1. Публикуване на текстова информация (статия)

Статията е самостоятелна информационна единица в сайта и има собствен адрес.

Текстът на български език се предоставя от Възложителя под формата на текстов файл (в обем до три стандартни страници) или се изработва (при заявка) от журналистически екип на www.infoz.bg. Заявка за журналистическо отразяване на събитие с екип на сайта трябва да бъде направена най-малко 48 часа преди началото на събитието.

Предоставените за публикуване от Възложителя текстове подлежат на правописна корекция и езикова редакция. Статията ще остане на водещата страница на сайта по преценка на редакцията. Възложителят има възможност да предложи до три снимки и/или код, чрез който може да се вгради видео, звуков файл или презентация. Допустимо е поставянето в текста на не повече от три линка (do-follow, без забрана за проследяване). Не се допуска поставяне на линк върху текст, който е част от първия абзац на статията (първите 2 – 3 изречения от текста). Редакцията може да премахне предложен линк, ако прецени, че той води до грешка или до неподходящо съдържание, още при публикуването или впоследствие.

www.infoz.bg не приема реклама, поставяне на връзки и информационни материали, които са свързани с темите: лекарства и хранителни добавки; оръжие; съдържание, свързано с еротика и секс; търговия с финансови инструменти и акции; търговия с валути (forex); търговия с криптовалути; хазарт и залагания. 

Информацията се публикува на сайта до 24 часа след получаване на всички нужни материали и потвърждение за публикация.

Статията ще бъде запазена в базата данни на сайта най-малко за период от 12 месеца или безсрочно (по решение на редакцията). Статията може да бъде разпространявана и чрез социалните канали и профили, свързани със сайта. Статията може да бъде маркирана с етикет Реклама или с друго уточнение, че е платено съдържание.

www.infoz.bg има право да откаже публикуването на предложен рекламен материал или да откаже работа по конкретна тема. Редакцията не е длъжна да мотивира отказа си.

  • Цената за публикуване на една текстова информация (статия), предоставена от възложителя, е 270 лева (225 лева без ДДС).

Цената е 270 лева с ДДС, ако информацията е предоставена от възложителя. Цената може да остане и без промяна, ако статията се създава от екип на сайта, но при положение, че не е необходимо обемно проучване, за което се договаря допълнително възнаграждение. Ако екип на www.infoz.bg е ангажиран с пътуване извън рамките на град Стара Загора, цената на услугата е 360 лева (300 лева без ДДС) плюс разходите за гориво на автомобил и други присъщи разходи.

2. Публикуване на банер

Възможни са две позиции за поставяне на банер: 1.) позиция, намираща се в дясната колона на сайта и 2.) позиция под статиите. Пропорцията на банерите трябва да е 16:9. По взаимна преценка са възможни и други размери.

Банерът се публикува на водещата и на вътрешни страници на сайта, като се използва гъвкав (Responsive) дизайн за преоразмеряване спрямо различните устройства и екранни резолюции. Техническите изисквания за банера са: да бъде предоставен от възложителя под формата на файл (картинка или друг подходящ за интернет файлов вид с размер до 92 Кб и препоръчителен размер на основата: 600 пиксела) и/или код за вграждане. Редакцията не поема ангажимент за изработване на отчет за проследяване на броя на показванията (импресиите) и кликовете върху банера. Допуска се това да бъде направено с проследяващ код от страна на възложителя.

За период от един месец се допуска да бъде направена една промяна на визията на банера.

Поставен на основните страници от сайта (без ротация с други) банерът ще има средно показване около 150 000 пъти за период от един месец (според метрики от януари 2023 г.).

  • Цената за публикуване на една банерна позиция, с посочените стандартни размери, е 720 лева (600 лева без ДДС) за период от един месец. При индивидуални размери и при ротация на банера, цената е по договаряне.

3. Изработка на видео - интервю или репортаж - с цел използване в сайта www.infoz.bg

Видеозаписът се извършва от екип на www.infoz.bg, след предварителна покана и уточняване на тема и журналистически въпроси. Продължителността на разговора с включена видео камера може да бъде до 15 мин. Процесът по изработката на видеото включва също и монтаж и обработка на файла. Времето на крайния материал е до 5 мин. Форматът, резолюцията и начинът на софтуерното вграждане на видеото се определят от Изпълнителя.

Видеото се публикува в статия на самостоятелен адрес от сайта, придружено с текст и при условията, описани т. 1.

  • Цената за изработката и публикуване в статия на едно видео е 600 лева (500 лева без ДДС). Възможно е извеждане на видеото на банерна позиция (т. 2.), като за това се договаря допълнително заплащане и срок.

Файл с HD качество (1080 х 1920 px) или с 4К резолюция на изработеното видео може да бъде предоставено на Възложителя (при поискване) и използвано от него без допълнително заплащане и претенции за авторство и права.

Ако снимките и монтажът изискват пътуване и повече време за теренна работа (над 2 часа за екип от двама души), сложност, режисура, специализирана техника, екип от хора и други елементи, е необходимо уточняване на конкретните параметри и изпълнението става след определяне на допълнителна цена за конкретната услуга и продукция.

Възможни са отстъпки за обеми и при посредничество на рекламни и пиар агенции, приложими и за трита вида посочени по-горе услуги.

Може да се информирате и за наши проекти, свързани с производство на видео и кратки фирми.

4. Пиар консултации и други медийни услуги

Тези услуги могат да бъдат или да не бъдат свързани с публикации на сайта www.infoz.bg и социалните му канали и профили. Условията и цените за тях се договарят индивидуално.

Заплащането става само по банков път – предварително, преди извършване на публикацията и с възможност за сключване на договор между страните. За получените суми се издава оригинал на фактура, според изискванията на Закона за ДДС.

За повече информация и контакти при сключване на договори можете да се обръщате към Илко Груев – тел. 088 7405202, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Последна редакция на този текст е направена на 02.05.2024 г.

www.infoz.bg  www.infoz.bg