Регионална библиотека „Захарий Княжески“ издаде две книги от поредицата „Литературна Стара Загора“

Юбилейните сборници „Георги Илиев (1881 – 1961)“ и „Димитър Подвързачов (1881 – 1937)“ поставиха началото на поредицата „Литературна Стара Загора“. Книгите съдържат библиографски описания, свързани с литературната дейности и написаното „за“ двамата писатели. Заедно с това представят чрез снимки документални единици, които са част от фонда на Музей „Литературна Стара Загора“.

Georgi Iliev

Двата сборника са издание на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и станаха факт с финансиране от Община Стара Загора и сътрудничеството на библиотеката с Музей „Литературна Стара Загора“. Изданието е за Георги Илиев е посветено на 60 години от създаването на Музей „Литературна Стара Загора“ и 140 го дини от рождението на писателя. Съставители са Иван Матев и Петка Синкова. „Инфоз“ извърши технически и творчески дейности по странирането и графичното оформление на книгата.

Георги Илиев е автор и на първите български научно-фантастични романи „О‘Корс“ и „Теуд се бунтува“, отпечатани в началото на 30-те години на ХХ век. Книгата с информация за неговото творчество е първата от литературната поредицата. Тя дава подробна библиография, чиято целта е да направи едно по-задълбочено представяне на творчеството на писателя и на публикациите за него. В процеса на издирване на тази информация бяха проучени дигиталните библиотеки на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и библиотека „Родина“ – Стара Загора и бяха прегледани дигитализираните периодични издания, за които е установено сътрудничество на Георги Илиев. Библиографията е предназначена за краеведи, библиотекари, студенти и всички, които проявяват интерес към творчеството на писателя.


Podvarzachov

Юбилейният сборник „Димитър Подвързачов (1881 – 1937)“ е втората книга от поредицата „Литературна Стара Загора“. Посветена е на 60 години от създаването на Музей „Литературна Стара Загора“ и 140 години от рождението на Подвързачов. Съставители на сборника са Иван Матев, Петка Синкова и Малина Денчева. На корицата е графичният портрет, рисуват от големия български художник Константин Щъркелов.

Димитър Подвързачов е поет символист, преводач, сатирик, драматург, журналист, редактор, издател – едно от значимите имена в българската литература и духовност. Обект на библиографиране са издадените книги – авторски, редактирани и преведени от Димитър Подвързачов, редактираните от него периодични издания, както и литературата „за него“ – книги, части от книги и публикации в периодичния печат. Създаването на тази библиография стана възможно след проучване на фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ и регионалните библиотеки в Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Русе, Разград, Шумен, а също и на библиотека „Искра“ – Казанлък и на библиотека „Родина“ – Стара Загора. Библиографските описания са подредени хронологично-азбучно. Книгата включва и раздели, представящи редакторската и преводаческата дейност на Димитър Подвързачов, а също и документални материали, които могат да се видят в експозицията на Музей „Литературна Стара Загора“.

Предпечатната дейност и полиграфското оформление също са дело на „Инфоз“. Освен хартиените варианти, са създадени и електронни издания на двата библиографски сборника.

Представянето на двете издания пред публика беше част от програмата на Есенните литературни дни в Стара Загора, които се провеждат от 11 октомври до 6 ноември 2021 г.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема