Регионална библиотека Захарий Княжески

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ повишава квалификацията на библиотекарите

Обучителният център на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ проведе 4 обучения, по време на които нова информация и умения получиха 43 библиотекари от 20 обществени библиотеки от 16 населени места на област Стара Загора.

Темите на обученията са:

  • Събиране и организиране на краеведска информация. Предлагане на информационни услуги с местно съдържание;
  • Основни компютърни познания в помощ на библиотекаря (за новопостъпили библиотекари);
  • Техники за предотвратяване и овладяване на конфликти при работа с потребители на библиотеката;
  • Офис програмите Excel и PowerPoint в помощ на библиотекаря.

Те се проведоха в периода 7 октомври – 7 ноември 2015 г.  

За обучители бяха поканени утвърдени специалисти, които са придобили нужната квалификация чрез Програма „Глобални библиотеки – България“: Мима Атанасова и Радостина Кацарова, а също и експерти в областта на съвременната психология: д-р Дончо Дончев и д-р Минчо Николов.

Една от важните ползи е изработването на подробни програми на обученията, които могат да бъдат използвани при бъдеща работа и в други библиотеки в страната.

Обученията са финансирани от фондация „Глобални библиотеки – България“ и са част от дейностите, които Регионална библиотека „Захарий Княжески“ извършва през 2015 г. за подобряване на квалификацията на библиотечните специалисти от област Стара Загора. Обученията бяха организирани в изпълнение на договор на фондация „Глобални библиотеки – България” с Министерство на културата за развитие капацитета на обучителните центрове в библиотеките.

libsz org

 

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема