Регионална библиотека Захарий Княжески

Национална конференцията представя добри практики и иновативни решения в българските библиотеки

Българската библиотечно-информационна асоциация провежда в Стара Загора 25-ата си национална годишна конференция. Темата на форума, който се провежда с подкрепата на Община Стара Загора е "Визия за бъдещето на библиотеките в България". Конференцията ще се проведе на 4 и 5 юни 2015 г. и домакин е Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

bbia konferencia stara zagoraНа форума ще бъдат разгледани важни теми за ефективното функциониране на библиотечния сектор и модернизацията на библиотеките в България. Сред тях са: Стратегии и библиотечни политики и практики; Технологиите и нови библиотечни услуги в подкрепа на знанието; Библиотеките и ученето през целия живот; Информационната грамотност и компетентностите в цифровия век; 25 години ББИА и предизвикателствата на времето.

В рамките на конференцията ще бъдат представени добри практики и иновативни решения, въведени в дейностите на българските библиотеки. Споделените резултати, идеите за нови услуги и постигнатите цели ще очертаят визията за бъдещето на българските библиотеки, съобщават от Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

ББИА логоПрограмата обхваща повече от 30 доклада и презентации, разпределени в четири  панела, които ще бъдат представени и дискутирани в рамките на конференцията.
Пълната програма на конференцията можете да намерите на интернет страницата на асоциацията.

Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) е неправителствена организация на специалисти в областта на библиотечното дело и научната информация. Професионалната организация е основана през 1990 г. като Съюз на библиотечните и информационните работници в България. От 2008 г. сдружението носи името Българска библиотечно-информационна асоциация.  

infoz autor www.infoz.bg