Ново кръгово кръстовище в Стара Загора ще облекчи движението

1,5 млн. лева са предвидени за изграждане на кръгово кръстовище в западната част на Стара Загора до хипермаркет Била. То ще има площ около 2 900 кв. м, с две ленти за движение. Дейностите включват изграждането на насип с височина до 6 м, подпорни стени, корекция на съществуващото дере и удължаване на съществуващия водосток. Сложното съоръжение предвижда и изграждането на канализация по ул. “Кап. Петко Войвода“.

Централният остров в кръга ще има формата на елипса и по-голяма площ. Очаква се новото кръстовище да облекчи значително трафика от града, преминаващ през него в западна посока. Само за час, от 8:00 до 9:00 часа сутрин, оттам в посока изток - запад и север - юг преминават над 3 600 превозни средства. Съобразно транспортното натоварване пътната конструкция на кръговото кръстовище се оразмерява за „тежко“ до „много тежко“ движение, което включва подобряване на земното легло с 40 см основа от трошен камък и 8 см основа от битумизиран трошен камък, както и 6 см неплътен изравнителен пласт, и полагането на 4 см плътен асфалт за износващ пласт, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

Строителните дейности в зоната се усложняват от наличието на подземен кабел от електропреносната мрежа 110 kV, който не може да се измества и се налага неговата защита по време на строителството. Предвижда се и изпълнение на стоманобетонна конструкция за защита на канала. Ще се изпълни и корекция на съществуващото дере, която предвижда удължаване на съществуващия водосток.

В проекта е предвидено изграждането на изцяло нова канализация. Новият канализационен колектор за битови отпадъчни води с обща дължина 590 м ще премине от двете страни на дерето – източна и западна. Предвиден е и нов 71 м канализационен колектор за дъждовни отпадъчни води. В трасето на кръговото кръстовище ще се изгради отводнително съоръжение с 16 ревизионни шахти и 6 дъждоприемни улея. За отвеждане на дъждовните води от зоната на кръстовището се предвиждат и 3 бр. бордюрни оттоци.

Ще се изпълни и преместване на контактната мрежа и уличното осветление в обхвата на кръговото кръстовище. По южния му тротоар ще премине и трасето на велоалеята на кръговото кръстовище. Община Стара Загора обявява процедура на обществена поръчка за избор на изпълнител.barcelona stoichkov stara zagora

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Милиони левове на Общината са несправедливо и нелогично блокирани

Заместник-кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов говори за състоянието на пътищата в общината и проблема с шосето до село Селце

Разказ за дейността на Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора

stara zagora eu grad sport
Мини Марица-изток ЕАД

Честит Ден на миньора!

Уважаеми работещи в „Мини Марица-изток” ЕАД, честит Ден на миньора! Благодарение на добрата екипна работа и постигнатите резултати посрещаме празника с удовлетворение и самочувствие. Изправени пред настоящите и бъдещите предизвикателства, да останем верни на принципите си и с оптимизъм да вървим заедно напред, гарантирайки енергийната независимост и националната сигурност. С благодарност за Вашия професионален принос и с пожелания за здраве и благополучие. Андон Андонов - Изпълнителен директор