Ново кръгово кръстовище в Стара Загора ще облекчи движението

1,5 млн. лева са предвидени за изграждане на кръгово кръстовище в западната част на Стара Загора до хипермаркет Била. То ще има площ около 2 900 кв. м, с две ленти за движение. Дейностите включват изграждането на насип с височина до 6 м, подпорни стени, корекция на съществуващото дере и удължаване на съществуващия водосток. Сложното съоръжение предвижда и изграждането на канализация по ул. “Кап. Петко Войвода“.

Централният остров в кръга ще има формата на елипса и по-голяма площ. Очаква се новото кръстовище да облекчи значително трафика от града, преминаващ през него в западна посока. Само за час, от 8:00 до 9:00 часа сутрин, оттам в посока изток - запад и север - юг преминават над 3 600 превозни средства. Съобразно транспортното натоварване пътната конструкция на кръговото кръстовище се оразмерява за „тежко“ до „много тежко“ движение, което включва подобряване на земното легло с 40 см основа от трошен камък и 8 см основа от битумизиран трошен камък, както и 6 см неплътен изравнителен пласт, и полагането на 4 см плътен асфалт за износващ пласт, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

Строителните дейности в зоната се усложняват от наличието на подземен кабел от електропреносната мрежа 110 kV, който не може да се измества и се налага неговата защита по време на строителството. Предвижда се и изпълнение на стоманобетонна конструкция за защита на канала. Ще се изпълни и корекция на съществуващото дере, която предвижда удължаване на съществуващия водосток.

В проекта е предвидено изграждането на изцяло нова канализация. Новият канализационен колектор за битови отпадъчни води с обща дължина 590 м ще премине от двете страни на дерето – източна и западна. Предвиден е и нов 71 м канализационен колектор за дъждовни отпадъчни води. В трасето на кръговото кръстовище ще се изгради отводнително съоръжение с 16 ревизионни шахти и 6 дъждоприемни улея. За отвеждане на дъждовните води от зоната на кръстовището се предвиждат и 3 бр. бордюрни оттоци.

Ще се изпълни и преместване на контактната мрежа и уличното осветление в обхвата на кръговото кръстовище. По южния му тротоар ще премине и трасето на велоалеята на кръговото кръстовище. Община Стара Загора обявява процедура на обществена поръчка за избор на изпълнител.Пеперуда, кацнала на рамото
Премиера на 28 септември, 18 часа, кино "Одеон", София

barcelona stoichkov stara zagora
stara zagora eu grad sport
Мини Марица-изток ЕАД