63 млн. лева ще получи община Стара Загора по ОП "Региони в растеж"

Финансовият ресурс на новата Оперативна програма "Региони в растеж" е на стойност 3 млрд. лева. От тях 63 млн. лева са резервирани за Стара Загора по най-голямата приоритетна ос за градска среда и градски транспорт. Това е минимумът, на който може да разчита общината. Извън този ресурс, тя ще има възможност да кандидатства и по други инструменти на ОПРР, заяви в Стара Загора министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Тя добави, че Община Стара Загора е една от най-активните в усвояването на европейски средства. Изпълняват се 12 проекта, които се очаква да приключат успешно. Ако има достатъчно икономисани средства те ще бъдат предоставен на общините отново за надграждане на реализирани вече проектите за зелена градска среда. По тази ос Стара Загора вече е закупила нови тролеи, а при наличие на спестявания ще има възможност да кандидатства и за 55 нови автобуси, каза още министърът.

Лиляна Павлова съобщи още пред журналисти, че пътят Стара Загора – Раднево ще бъде основно реконструиран със средства от ЕС. Той е с дължина около 40 км и се нуждае от цялостен ремонт на основата му, от изграждане на отводнителни системи и ново асфалтово покритие. Парите могат да бъдат осигурени от новата оперативна програма "Региони в растеж".

Автор: Венета Асенова

На подобна тема