Област Стара Загора

Кметовете на общините в Старозагорска област (мандат 2011 - 2015)

Административна област Стара Загора включва 11 общини, в които има 206 населени места. Градовете са 11 – Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Шипка и Крън. Два от общинските центрове – Опан и Братя Даскалови, имат статут на села. Регионът е разположена на площ от 5151,1 кв. км.

Живко Тодоров
Община Стара Загора

Галина Стоянова
Община Казанлък

Кичка Петкова
Община Чирпан

Юлиан Илчев
Община Раднево

Станимир Радевски
Община Павел баня

Николай Тонев
Община Гълъбово

Господин Господинов
Община Мъглиж

Иван Танев
Община Братя Даскалови

Косьо Косев
Община Николаево

Минчо Чавдаров
Община Опан

 

infoz autor  www.infoz.bg

На подобна тема