Инфоз ЕООД Сайтът, на който сте - www.infoz.bg - е собственост на „Инфоз“ ЕООД и е наш основен информационен инструмент - създаваме и публикуваме новини от Стара Загора, България и света - но се занимаваме и с други дейности. Запознайте се с част от тях от информацията по-долу. Потърсете ни, ако считате, че имате нужда от подобни услуги и продукти – видео, фото заснемане, издателска дейност, графичен дизайн и предпечатна подготовка на книги, брошури, листовки, плакати, създаване и редакция на текст, комуникация с медии и пиар услуги, развитие на уеб сайт, взаимодействие със социални мрежи...

Имаме самочувствието, че работим добре и можем да ви бъдем полезниoffice@infoz.bg | 088 7405202, Илко Груев || 088 619 4438, Венета Асенова.

 

С какво HE се занимаваме?

facebook

Не се занимаваме с Фейсбук (Facebook). Знаем, че Фейсбук заема около 97-процентен дял от времето и вниманието, което българите отделят за десетките социални мрежи. Тук не говорим обаче за забавление, а за работа, която е обвързана и с резултат. Има хора и фирми, които са натрупали добър опит от проекти, свързани с реклама и маркетинг, осъществени чрез Фейсбук. Не искаме да подвеждаме клиентите си, че можем да изпълним бързо и ефективно очакванията им, свързани с Фейсбук.

delete facebook

Има и много други дейности, свързани с реклама или дизайн, и други фирми имат повече опит и възможности да изпълнят добре ваш проект. Работата ни през годините в тази област е създала контакти и познанства. Вероятно ще можем да ви насочим към друг изпълнител на вашия проект, ако решим, че не сме достатъчно компетентни за да изпълним задачата. Това се отнася и за дейности, свързани и с Фейсбук.

Има обаче други социални мрежи и сайтове за споделяне на съдържание – Туитър (Twitter) и Ютюб (Youtube) са само примери, за които можем смело и със самочувствие да дадем оценка и препоръка дали са за вас и как да ги използвате.

 

workinStaraZagora

reklama infoz

web site infoz

knigi infoz

video infoz

medii infoz