Таван на надценките може да доведе до изчезване на стоки, намаляване на грамажите и лошо качество

Има реална опасност въвеждането на таван за надценката за някои стоки в магазините, каквато идея идва като заменяща тази за таван на цените, може да доведе до изчезването на тези стоки, намаляване на грамажи или влошаване на качеството. В последните седмици хората чуват за различни предложения, имаше и такова за въвеждане на таван на цените.

nadtsenki broken eggs

Сега се появява и предложението на правителството, за налагане на таван на надценките, които търговците могат да определят за продаването от тях стоки. Ако се вслушаме в мнението на икономистите, трябва да се замислим върху това, че е трудно в условия на пазарна икономика и на свободен пазар, в който търсенето и предлагането са в пряка връзка, да се очаква, че подобни намеси могат да доведат до дългосрочни положителни резултати за потребителите – коментира създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“* Габриела Руменова.

Държавна намеса в ценообразуването на стоките е практика, прилагана и в България, но преди десетилетия и от един друг социалистически режим. Габриела Руменова обясни какво може да се случи с продуктите, за които се въведе ограничение на надценката. „Може да стане така, че те да се продават някъде на черно, защото това няма да бъде изгодно за самите търговци, или пък изобщо да изчезнат от рафтовете и да бъдат изнесени на други пазари, където за тези продукти няма регулирани. Това би довело до ограничаване на избора на самите потребители, защото дори и да се постави таван за надценката на тези продукти, ако те липсват и не могат да бъдат закупени, реално потребителите няма да могат да се възползват от тази мярка. Другата опасност е да се засили тенденцията, която наблюдаваме от няколко месеца и в други държави – за намаляване на грамажа на потребителските опаковки. Това отново не е в полза на потребителите“ – предупреди още Габриела Руменова.

Има също и реална опасност да се влоши и качеството на тези основни хранителни продукти, което е проблем, създаващ притеснения сред потребителите и ограничаващ техния избор и в момента.

Ходът на служебното правителство на България с говорене за намерение да регулира цените на хранителни продукти в магазините, чрез налагане на ограничения за търговците, може да се разглежда повече като пиар акция в предизборна ситуация. Това е силно популистко поведение, което е вредно за икономиката, а с това и за крайния потребител на стоките. Административният държавен натиск и използването на комунистически похвати от правителството, назначено от Румен Радев, може да създаде единствено проблеми, водещи до още по-голяма инфлация и обективно поскъпване на хранителните стоки от първа необходимост, заради влошаване на качеството, намаляване на грамажа, изчезване на качествени продукти от магазините или отделянето им на рафтове с друг статут. 


* Проектът „Ние, потребителите“ е некомерсиална инициатива, базирана на страница във Фейсбук, за информация, коментари, съвети и безвъзмездна взаимопомощ от граждани на граждани по широк спектър потребителски теми. Фокусът е върху практиките, за да знаем не кой, а какво прави и да сме по-подготвени при срещата с вече познати ни от диалога прийоми на търговци. Страницата дава поле за обсъждане на лични и актуални потребителски казуси, новини и събития, свързани с потребителските права и тяхното реализиране. Целта е подобряване на познанията в тази област и на подготовката и увереността на хората за реакция, както в моменти на опити да бъдат подведени от некоректи търговци и доставчици на стоки и услуги, така и ако вече са станали жертва на нарушения и нелоялни практики в търговската мрежа, онлайн пространството и навсякъде, където са в ролята си на потребители.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg