Ивайло Калфин предлага 7,5% увеличение на минималните осигурителни прагове за всички икономически дейности

След разговор с министър-председателя Бойко Борисов и по негова молба ще променя първоначалното си предложение и ще внеса вариант, в който минималните осигурителни вноски във всички икономически дейности се увеличават с еднакъв размер – 7.5%.

Това съобщи министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

Изявление на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, във връзка с определяне на размерите на минималните осигурителни прагове за 2016 г.:

Минималните осигурителни прагове се определят ежегодно след преговори между работодатели и синдикати в 85 икономически дейности. След продължилите няколко месеца преговори социалните партньори договориха за 2016 година минималните осигурителни прагове в 48 икономически дейности. Увеличението е различно за различните дейности, като средната му стойност е 7.5%. Законът дава право на министъра на труда и социалната политика да направи предложение за областите, в които не е постигнато съгласие.

Ситуацията за 2016 г. е следната:

  • В 48-те области, в които синдикати и работодатели са постигнали споразумение, то остава валидно.
  • В областите, в които не е имало договаряне – заради липса на представителност на едната от страните или заради нежелание да се преговаря, предложих да се разпростре средният договорен процент. Подобно поведение не следва да се насърчава. Напълно приемам, че не трябва да се налага административно решение, но това предполага достатъчна представителност и ангажимент на социалните партньори. Готов съм да обсъдим всички мерки, които да доведат до нормален двупартитен диалог, без намесата на изпълнителната власт. Дотогава – не е редно никой да говори като представител на тези икономически сектори. Представителството се осмисля чрез преговори и ангажимент.
  • В икономическите дейности, в които е имало диалог, но той не е довел до споразумение, за първи път направихме усилие да вникнем в аргументите и да намерим справедливо решение, което да отчита особеностите на всяка дейност, а не да налага общо решение за всички.

ivaylo kalfin stara zagoraДоколкото става въпрос за осигурителни доходи, приехме два показателя, които да отчетем – средна работна заплата и среден осигурителен доход. И за двата показателя има официални данни за първото полугодие на 2015 от НСИ и НОИ. Като допълнителна референция погледнахме и печалбата за 2014 г. Може да има различни мнения по методологията, но безспорно това са показателите, които най-точно отчитат тенденцията в равнището на заплащане. Единствено в една икономическа дейност – преработка и производство на тютюневи изделия, трите показателя имат отрицателни стойности. Поради тази причина предложих средното увеличение да се разпространи върху останалите икономически дейности, а в една – да се запази същото. Впрочем тук става въпрос единствено за административното решение. Фактически минималните осигуровки и в преработката на тютюневи изделия ще се увеличат заради ръста на минималната работна заплата. Ако досега минималният осигурителен доход е бил 360 лв., от догодина ще е 420 лв. – не по-ниско от минималната работна заплата.

От представената логика е очевидно, че предложението ми беше направено на принципна основа, след анализ на проведените преговори между синдикати и работодатели и на икономическите показатели на секторите в които е имало диалог, но не и крайно споразумение.
Като министър в българското правителство, аз съм убеден, че принципите не трябва да се променят, в зависимост от това кой е собственик или има интереси в тютюнева фабрика, ВЕИ или пенсионен фонд. Принципите и законите са за всички. А що се отнася до предполаганите съмнения за фаворизиране на добре известен политик, ще напомня, че АБВ беше създадено именно като реакция на подобни задкулисни маневри и в защита на прозрачността и равното прилагане на правилата. Това е мое дълбоко разбиране и нямам никакво намерение да се отклонявам от него.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерство на труда и социалната политика)