На кръгла маса в Стара Загора ще се дискутират възможностите за региона

На кръгла маса в Стара Загора ще се дискутират възможностите за региона след края на въглищата

„Бранд Медия България“ и Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора канят на публично събитие в рамките на проекта „Преход на възможностите“, съфинансиран от Европейския съюз. Кръглата маса „Реализиране на възможностите – Стара Загора“ ще се проведе на 27 март 2024 г. в конферентна зала 1 на хотел „Верея“, ул. „Захари Княжески“ 52, Стара Загора.

Регистрацията започва в 11:00, а откриването – в 11:30 часа.

С това събитие организаторите продължават инициативите, с които ангажират местните заинтересовани страни в търсене на решения за бъдещото развитие на региона, който ще бъде най-засегнат от прехода към въглеродно-неутрална икономика. Кръглата маса ще инициира публичен диалог с местни представители, които могат да допринесат за справедлив преход със собствени идеи и проекти, ще адресира опасенията на местните власти, свързани с разпределението на европейските средства за справедлив преход в Стара Загора, както и прозрачността на усвояването им, ще насърчи диалога между местните, регионалните и националните власти.

Лектори ще бъдат представители на местните и регионалните власти, на работодателите, на синдикатите, на образователните институции, на гражданския сектор, както и на държавни институции и изследователски организации от региона. Участниците ще разговарят в рамките на тематични панелни дискусии по социални и икономически теми от регионален характер. Всички записали се участници от публиката ще бъдат активни участници в дискусията.

Дискусията ще стъпи на резултатите от Конференция „Преход на възможностите – Стара Загора“, която се проведе на 29-ти февруари в Тракийски университет, като ще даде възможност на участниците да споделят визията си за справянето с най-важните и неотложни въпроси за региона на Стара Загора.

В тази връзка каним всички заинтересовани страни от региона да се присъединят към разговора. Събитието е отворено и без такса за участие. Капацитетът на залата е ограничен, затова записването е задължително на този линк.

ПРОГРАМА

  • 11:00 – 11:30 Регистрация и кафе
  • 11:30 – 12:00 Откриване на кръглата маса и обобщение на резултати от конференцията „Преход на възможностите – Стара Загора“
  • 12:00 – 13:30Панел 1: Бизнес и умения на бъдещето след прехода
  • 13:30 – 14:00 – Обедна почивка
  • 14:00 – 15:30 – Панел 2: Идентифициране на възможности за финансиране и партньорства за успешна трансформация
  • 15:30 – 16:00 Обобщение и закриване

За проекта

Целта на проекта „Преход на възможностите“ е да даде гласност на приноса на политиката на сближаване на Европейския съюз, Фонда за справедлив преход и Плана за възстановяване на Европа за осигуряване на плавен и справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика на българските региони, които ще бъдат най-засегнати от трансформацията.

За постигането на тези резултати са предвидени 6 местни събития за повишаване на осведомеността с цел популяризиране и представяне на положителните резултати от мерките на политиката на сближаване в Кюстендил, Перник и Стара Загора; изготвяне и популяризиране на социологически проучвания; уебинари, подкасти, картографиране на успешни примери, подкрепени с финансиране от ЕС; и няколко предизвикателства в социалните мрежи.

За „Бранд Медия България“ ЕООД

„Бранд Медия България“ ЕООД е медиен издател и организатор на събития, основан през 2013-та година в София. Компанията е издател на една от водещите икономически медии в България – Economic.bg, на първата специализирана платформа, която популяризира ESG в България – ESGnews.bg, както и на Kmeta.bg – порталът на българските общини.

Компанията е организатор на конкурса „Кмет на годината“, на международната конференция ESG & FRIENDS и на много други тематични бизнес събития.

За Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на политики на регионално и местно ниво, насочени към устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие.

Агенцията е член на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) и работи в партньорство с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции и други институции и организации, работещи в подкрепа на предприемачеството и икономическото развитие на регион Стара Загора.

Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската комисия. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито Европейската комисия.konferentsia prehod na vazmozhnosti stara zagora

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg