Монетата от 2 лева влиза в употреба

Монета с номинал от 2 лева влиза в обращение и става платежно средство от 7 декември 2015 г. На лицевата страна на монетата са обозначени номиналът от 2 лева и годината на емисията - 2015. На гърба има стилизирано изображение на Паисий Хилендарски.

Оформлението на метала на монетата е в два цвята - златист с по-малка окръжност и сребрист, който го обгражда.

Банкнотите с номинал от 2 лева също остават редовно платежно средство и ще продължат да се използват едновременно с новата монета от 2 лева, уточняват от Българската народна банка. Те са с емисии 1999 г. и 2005 г.

infoz autor  www.infoz.bgТеми: