Резултати от изборите

Резултати от изборите за парламент - България и Стара Загора

Партия ГЕРБ спечели предсрочните парламентарни избори, проведени на 26 март 2017 г. с 32,7% от гласовете. Коалиция БСП за България получи подкрепата на 27,2% от избирателите. В Народното събрание ще има 5 политически формации:

  • ГЕРБ - 95 мандата
  • БСП - 80 мандата
  • Обединени патриоти - 27 мандата
  • ДПС - 26 мандата
  • Воля - 12 мандата.

Официално Централната избирателна комисия ще обяви разпределението на 240-те места в Народното събрание до 30 март, а имената на народните представители трябва да са окончателно ясни до 3 април 2017 г.

Официални данни на Централната избирателна комисия при обработка на всички секционни протоколи в България и извън страната - разпределение на действителните гласове (данни към 10:00 часа на 27 март)

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
1 Партия ДРОМ 4 988 0.14%
2 Партия Движение за радикална промяна Българската пролет 9 229 0.26%
3 Партия Движение Напред България 6 647 0.19%
4 Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 86 984 2.48%
5 Коалиция на недоволните (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 5 945 0.17%
6 Партия Воля 145 637 4.15%
7 Партия Български демократичен център - БДЦ 3 129 0.09%
8 Коалиция АБВ – Движение 21 54 409 1.55%
9 Движение за права и свободи – ДПС 315 976 8.99%
10 БСП за България 955 490 27.20%
11 Партия ГЕРБ 1 147 283 32.65%
12 Партия на Зелените 10 157 0.29%
13 Обединение ДОСТ 100 481 2.86%
14 Партия Възраждане 37 881 1.08%
16 КП Движение ДА България (Зелените, ДЕОС) 101 217 2.88%
17 Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО 318 513 9.07%
18 КОЙ – Българската левица и Зелена партия 2 876 0.08%
19 Партия Национална републиканска партия 2 328 0.07%
20 Българско национално обединение 3 920 0.11%
21 Реформаторски блок – Глас народен 107 399 3.06%
22 Соня Спасова Маркова - независим (РИК 01) 292 0.01%
22 Красимир Иванчев Жейнов - независим (РИК 03) 374 0.01%
23 Росица Пенчева Йорданова - независим (РИК 03) 295 0.01%
22 Златко Спасов Здравков - независим (РИК 11) 84 0.00%
22 Димитър Огнянов Игнатов - независим (РИК 15) 537 0.02%
22 Румен Желязков Домбашов - независим (РИК 22) 227 0.01%
22 Георги Стоянов Кадиев - независим (РИК 23) 2 270 0.06%
22 Димитър Кирилов Байрактаров - независим (РИК 25) 463 0.01%
22 Иван Стоянов Матев - независим (РИК 27) 573 0.02%
- Не подкрепям никого 87 854 2.50%


rezultati izbori 2017 9chasa 

Официални данни на Централната избирателна комисия за Стара Загора при обработка на всички секционни протоколи - разпределение на действителните гласове

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
1 Партия ДРОМ 269 0.17%
2 Партия Движение за радикална промяна Българската пролет 323 0.20%
3 Политическа партия Движение Напред България 237 0.15%
4 Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 2 532 1.58%
5 Коалиция на недоволните (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 238 0.15%
6 Партия Воля 6 401 3.99%
7 Партия Български демократичен център - БДЦ 159 0.10%
8 Коалиция АБВ – Движение 21 2 238 1.40%
9 Движение за права и свободи – ДПС 12 504 7.80%
10 БСП за България 49 217 30.69%
11 ГЕРБ 54 756 34.14%
12 Партия на Зелените 374 0.23%
13 Обединение ДОСТ 2 900 1.81%
14 Партия Възраждане 1 504 0.94%
16 КП Движение ДА България (Зелените, ДЕОС) 2 637 1.64%
17 Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО 15 856 9.89%
18 КОЙ – Българската левица и Зелена партия 99 0.06%
19 Национална републиканска партия 105 0.07%
20 Българско национално обединение 262 0.16%
21 Реформаторски блок – Глас народен 3 562 2.22%
22 Иван Стоянов Матев - независим 573 0.36%
- Не подкрепям никого 3 642 2.27%

karta izbori mart 2017 

Обявените веднага след края на изборния процес резултати за страната, базирани на социологическо изследване, показаха, че партия ГЕРБ получава 32,6%; коалиция БСП за България - 28,4%; за коалиция Обединени патриоти (НФСБ, Атака, ВМРО, Средна европейска класа и Съюз на патриотичните сили Защита) гласуваха 8,9% от хората, които са използвали правото си на глас, за ДПС - 7,9%, за партия Воля - 4,6%, а за коалиция Реформаторски блок - Глас народен - 3,8%, Да България - 3,6% (по предварителни данни на социологическата агенция "Галъп" към 20 часа).

Според "Алфа Рисърч" процентите на политическите сили, които влизат в парламента се разпределят така, според паралелно преброяване на гласовете (към 23 часа):

  • ГЕРБ - 33,2%
  • БСП - 27,5%
  • ДПС - 10,6%
  • Обединени патриоти - 8,9%
  • Воля - 4,6%

Данните показват, че:

ГЕРБ и БСП постигат по-високи резултати в области с голям относителен дял на градското население, в които живеят най-вече етнически българи, като факторът „урбанизация“ е по-силен при ГЕРБ, отколкото при БСП. Интересно е, че етническият фактор (т.е. наличието на относително висок дял на етнически малцинства) влияе доста по-силно негативно върху резултата на ГЕРБ и БСП отколкото върху резултата на по-малки партии като ВОЛЯ, „Нова Република“ и „Да, България“. В известна степен положителна роля за представянето на ГЕРБ играе още коефициентът на заетост в областта (т.е. колкото по-висока е заетостта, толкова е по-голяма подкрепата за ГЕРБ), както и размерът на БВП на глава от населението. ГЕРБ се представя по-силно в южната част на страната, като явното изключение е северната област Габрово, където партията постига най-силния си резултат (40,1%). БСП се представя най-силно във Видин (38,1%) и Ямбол (38,7%).

Обединените патриоти (ОП) постигат най-силни резултати в Ямбол (13,6%) и Русе (13,3%). Коалицията има сравнително добри резултати и в части от смесените райони, особено в Северна България, което може да се обясни с нейния успех в мобилизирането на вота на българите в области със значително турско и ромско присъствие. Това е причината поне чисто статистически факторът „етнос“ да не оказва особен ефект върху нейното представяне. Благосъстоянието на областта, измерено като БВП на глава от населението, и степента на образование не оказват особено влияние върху резултата на ОП, въпреки че според данните е по-вероятно хора с начално и по-ниско образование да гласуват за тях, отколкото за БСП или ГЕРБ.

Резултатите на ДПС и ДОСТ се намират в почти пълен синхрон, въпреки че първата постига много по-високи резултати. И двете се представят изключително силно в области с висок дял на ромското и турското население и изключително слабо в областите с преобладаващо българско население. Тук е най-ясно видимата отрицателна корелация между резултата на някой от кандидатите и степента на урбанизация – ДПС и ДОСТ печелят предимно гласове от селата. Те постигат най-добър резултат в области с висок дял на населението с начално и по-ниско образование, в които жизненият стандарт (БВП/глава) е нисък (включително има и висок дял на бедното население) и които се характеризират с ниска заетост. Трите най-силни области и за ДПС, и за ДОСТ са Кърджали, Разград и Търговище, където те получават общо 76%, 41,3% и 40,4% от гласовете, като превъзходството на ДПС е значително.

ВОЛЯ постига най-добри резултати във Варна (11,8%), което до известна степен обяснява и единствената по-ясно видима връзка между степента на социалноикономическо развитие и гласовете за партията – степента на урбанизация. ВОЛЯ се представя по-добре в области с по-висока концентрация на населението в градовете. Етническият профил на областите не е определящ за представянето на партията, а корелацията с другите показатели е слаба.

Резултатите на Реформаторския блок също не показват ясна връзка с наблюдаваните от нас индикатори. Най-добрият си резултат РБ постига в Монтана (7,23%).

„Да, България“ и „Нова Република“ се представят най-добре в столицата, където получават съответно 8% и 5,8% от гласовете, следвана от областите Пловдив и Варна. И при двете коалиции се вижда силна положителна корелация с индикатори като БВП на глава от населението, висок дял на висшистите и степента на урбанизация. Това са и коалициите, при които се наблюдава най-силна положителна корелация между резултата и коефициента на заетост в съответната област. Трябва да отбележим още, че всички тези връзки, макар ясно изразени и при двете коалиции, са по-силни по отношение на „Да, България”.

Сред останалите опции за избор, които сме разгледали, прави впечатление изключително високият относителен дял на избирателите, които са избрали „не подкрепям никого” във Видин – близо 6%. Изборът на тази опция е по-често срещан в области с висок дял на етническото българско население и е по-вероятен сред висшистите, отколкото сред хората с начално и по-ниско образование.

 

Резултати от изборите за народно събрание, проведени през 2014 година

www.infoz.bg

Теми: