Започват извънредни проверки на спинерите

Започват извънредни проверки на спинерите

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършва извънредна проверка на антистрес продукти спинери. Те имат игрови функции и трябва да отговарят и на изискванията на Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на играчките.

Ще се следи за законосъобразното пускане на продуктите на пазара. Проведени изследвания в трети страни показват, че в някои случаи моделите съдържат наднормено количество олово и живак. Затова в хода на инспекциите ще бъдат взети продукти, които ще бъдат подложени на допълнителни изпитвания.

Фиджет спинерът, хенд спинерът или просто спинерът е най-новият популярен продукт, който се разпространява много бързо сред децата и у нас.Основната му употреба е да помага на деца със синдром на дефицит и на деца, страдащи от аутизъм, но той все повече се разпространява и като играчка.

За потребителите е важно да знаят следното за спинерите:

Тази категория продукти попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ).
Изключително важноe да се знае че:

  • съществува опасност от нараняване на откритите части на тялото при игра;
  • продуктът изисква добра координация;
  • не е подходящ за деца под 36 месеца;
  • някои модели имат електрическа функция, захранвана с батерии тип бутон или R1, които не трябва да са достъпни без инструмент или с две независими движения;
  • съдържат олово и живак, в материала от който са изработени.

www.infoz.bg

Теми: