Приемат документи по пчеларската програма от 19 декември

Приемат документи по пчеларската програма от 19 декември

От 19 декември 2017 г. започва прием за финансовата 2018 г. по мерките от Национална програма по пчеларство (НПП). Приемът ще продължи до 5 януари 2018 г., а по мярка Е ще приключи на 23 февруари 2018 г., съобщиха от земеделското министерство.

Мерки Б, Г и Д от НПП 2017-2019 г. включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки.

По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към подвижното пчеларство.
По мярка Е се финансират проучвания на университети, висши учебни заведения, научни институти и научни организации в областта на пчеларството. За финансово подпомагане могат да кандидатстват проекти, получили положителна оценка на практическо-приложната част от комисия в Селскостопанска академия.

Националната програма по пчеларство за периода 2017 - 2019 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102, като общият бюджет на пчеларската програма възлиза на приблизително 14,28 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. За 2018 г. финансовият ресурс е 4 758 594 лева.

Повече информация за мерките от Националната програма по пчеларство 2017 - 2019 г. и условията за финансиране, както и образец на заявлението за подпомагане заинтересованите могат да получат в областните дирекции на Фонда, в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ в Централно управление на Държавен фонд “Земеделие”- Разплащателна агенция, както и онлайн на сайта на Фонда.

www.infoz.bg