До една година проблемът с двойните стандарти при храните трябва да бъде решен

До една година проблемът с двойните стандарти при храните трябва да бъде решен на европейско ниво

До май 2019 г. проблемът с двойните стандарти при потребителските стоки трябва да бъде решен на общоевропейско ниво. Това ще стане с промени на европейската Директива за нелоялните търговски практики.

Те са предложени от Европейската комисия в наскоро представения Нов търговски механизъм за потребителите, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.

Той обясни, че след това, когато един търговец предлага на общия европейски пазар дадена стока, тя ще трябва да бъде с еднакво качество. В случай, че има разминаване в съдържанието, макар и да е отразено върху етикета, той ще е длъжен да я продава под различна търговска марка и така потребителите да бъдат ориентирани.

Dimitar MargaritovНа този етап не съществува забрана за разлики в съдържанието на продукти, продавани в различни държави от Европейския съюз, макар под една и съща търговска марка. Според Маргаритов проблемът е, че така се създават предпоставки потребителите в държави като нашата да бъдат заблуждавани, че купувайки реномиран продукт, ще могат да се насладят на същите качества, които той притежава в някоя западна държава. 

Помолен да коментира уставеното разминаване в съдържанието на 20% от продаваните в България стоки сред поставените общо 106 в кошницата за последното проучване относно „двойните стандарти при храните“, председателят на Комисията за защита на потребителите посочи, че при всички тях върху етикетите е описано различното съдържание на съставките и то може да се види при сравняване.

Димитър Маргаритов се съгласи, че е несправедливо да има необосновани разлики и в нивата на цените особено когато се касае за детски храни, тъй като е важно с какво се хранят децата и колко струва то, но подчерта, че в условия на пазарна икономика ценообразуването е свободно. „Част от тези продукти не са най-масово използвани в България, докато в големите западни пазари може би не е така. В България са налични аналогични продукти, българско производство, които имат подобни характеристики и като са по-масово употребявани, цените има са по-ниски“, обърна внимание председателят на Комисията за защита на потребителите. Димитър Маргаритов добави, че има различни пазарни прийоми, посредством които цената на един или друг продукт може да бъде различна в зависимост от периода, в който се продава, опаковката и други.

Председателят на Комисията за защита на потребителите припомни кампания на контролния орган, при която по силата на сега действащото законодателство бяха забранени редица нелоялни практики на производители, които широко рекламираха и предлагаха в магазините хранителни продукти с надписи „детски“. „Ние доказахме, че няма никаква разлика в съдържанието на тези продукти и онези, на които не пише „детски“ . Представихме тези резултати, с което се надяваме, че сме били полезни на хората да преценят какво да купуват тогава, когато имат яснота“, каза Димитър Маргаритов.

hrana

www.infoz.bg  www.infoz.bg