Изтича срокът на удостоверенията на таксиметровите водачи

Срокът на старите удостоверения на таксиметровите водачи изтича. Заявленията за преиздаване на удостоверенията ще бъдат приемани до 15:00 часа на 30 юни във всички офиси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които ще работят извънредно.

taxiЩе бъдат приемани и заявления, които не са окомплектовани, като при тези случаи удостоверенията ще бъдат издавани след предоставянето на всички необходими документи, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Таксиметровите водачи, които не са подменили удостоверенията си до 30 юни 2018 г., ще трябва да се явяват отново на изпит за придобиване на право да упражняват професията.

От министерството припомнят, че през 2016 г, беше променена нормативната уредба, като беше въведена валидност от 5 години на всички безсрочни удостоверения, като до сега два пъти е удължаван срокът за подмяната им.

www.infoz.bg  www.infoz.bg