Затварят кооперативните пазари и борсите за цветя

Затварят кооперативните пазари и борсите за цветя

Със своя заповед министърът на здравеопазването въвежда допълнителни мерки относно работата на кооперативните и фермерски пазари. Преустановява се функционирането на всички кооперативни пазари и борси за цветя на 12 април и от 16 април за неопределено време. Търговците и производителите ще имат възможност да пласират стоката си между 13 и 15 април.

Фермерските пазари ще продължат да работят. Те ще предлагат храни от животински и неживотински произход, фуражи, посевен и посадъчен материал.