Държавата ще поеме разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с българска фирма

Българската търговско-промишлена палата информира, че с приемане на Постановление № 12 на Министерския съвет от 20.01.2021 г. и неговото обнародване в „Държавен вестник“ на 26.01.2021 г., влиза в сила Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател.

Наредбата дава възможност държавата да заплаща напълно или частично таксите за обучението на студенти, които имат сключен договор с работодател. Нейното прилагане дава възможност за тясна връзка между висшето образование и бизнеса за преодоляване недостига от квалифицирани кадри във важни за икономиката сектори, съобщава информационният сайт на Българската търговско-промишлена палата „Инфобизнес“.

Студентите, сключили договор, не заплащат или заплащат частично такси за обучението си, по време на което следва да провеждат стаж при съответния работодател по определената специалност. След успешно завършване, те трябва да продължат работата при работодателя си за минимум 5 години, в които ще получават възнаграждение в размер не по-малко от средната основна заплата в предприятието.

Ежегодно до 31 май министърът на образованието и науката ще утвърждава списък със специалностите, за обучението на които се осигуряват средства от държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за обучение по реда на Наредбата. Списъкът се утвърждава по висши училища, форми на обучение и брой студенти.

В срок до 31 юли Министерският съвет по предложение на министъра на образованието и науката ще приема списък с работодатели, които имат право да сключат договори със студентите по реда на Наредбата. В този списък ще бъдат посочени специалностите и броят на студентите, за които работодателят е заявил готовност за сключване на договор.

В тази връзка от Министерството на образованието и науката се обърнаха към организациите на работодателите на национално ниво за координиране на процеса относно набиране на заявки на фирми, които биха желали да бъдат включени в списъка с работодатели, които имат право да сключат договори със студентите.

Българската търговско-промишлена палата препоръчва на своите членове да бъдат максимално активни и при интерес да подадат заявка за включване в списъка, като по този начин ще се допринесе за решаване на проблема с дефицит на кадри, а от друга страна инвестициите в образованието ще се върнат в българската икономика. Срок за изпращане на заявките: 11 февруари 2021 г. на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. с цел обобщаване на всички заявки и представяне пред министъра на образованието и науката.

За контакт и допълнителна информация - Дамянова, директор БТПП - Център за фирмено обслужване, тел. 02 8117 477, 0888575260, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Постановление на МС №12 от 20.01.2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател

 

workplace 1245776 1920

www.infoz.bg  www.infoz.bg