Теменужка Петкова: Изпълнението на мерки за енергийна ефективност ще позволи постигане на амбициите на Европейската комисия към 2050 г.

„Изпълнението на мерки за енергийна ефективност безспорно е един инструментите, който ще позволи на общините да осъществят прехода към нисковъглеродна икономика към 2050 г“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на онлайн събитие „Енергийна ефективност на регионите“

На него беше представен Справочник за регионално енергийно планиране. Представянето се организира от евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел и ЕнЕфект. „Уверена съм, че справочникът ще е от полза за общините в реализацията на общоевропейския приоритет за намаляване на консумацията на енергия. Енергийната ефективност е и една от дългосрочните мерки, които сме заложи за борба с енергийната бедност“, каза Петкова. Ева Майдел уточни, че трябва да гледаме на енергийната ефективност като на инструмент за развитие на икономиката на регионите.

petkova

Петкова припомни заложените в Плана за възстановяване и устойчивост проекти, които целят чрез инвестиции в редица проекти да се гарантира развитие на регионите. „Заложили сме мерки за енергийна ефективност в сгради в три направления – за жилищни сгради сме предвидили 1.427 млрд. лева; за сгради държавна и общинска собственост – 354 млн. лева и за промишлени сгради – 282 млн. лева.

За втория програмен период Министерството на енергетиката е администратор на Норвежката програма, по която се финансират проекти за енергийна ефективност в общините. Интересът беше голям – 107 общини подадоха заявления, от които 20 бяха класирани в процедурата за рехабилитация и модернизация на улично осветление, финансирана по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2020 г. Предвидили сме за останалите общини възможност за реализация на подобни проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, като е заделен ресурс от 352 мн. лева“, каза Петкова. Според нея страната ни да работи в сътрудничество с други държави членки на Европейския съюз по изграждането на инфраструктура за пренос на водород. Тя посочи и проекта за дигитализация на Електроенергийния системен оператор, който ще се финансира с 511 млн. лева по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Това ще позволи на енергийния оператор да е максимално гъвкав в условията на прехода към нисковъглеродна икономика.

www.infoz.bg  www.infoz.bg