Почти пълен локдаун при 80% заетост на интензивните легла

Нов модел за управление на ковид кризата представи министър-председателят Кирил Петков на пресконференция в Министерския съвет, в която участваха още министърът на здравеопазването Асена Сербезова и министърът на образованието и науката Николай Денков. Министър-председателят посочи и десет мерки, които кабинетът предвижда в отговор на кризата.

Новият подход за управление на ковид кризата е ясно разписан в Националния оперативен план за справяне с пандемията от ковид. Съгласно Плана противоепидемичните мерки ще зависят от броя на заетите интензивни болнични легла на общинско и областно равнище, както и от скоростта на тяхното запълване. Ще се отчитат още няколко фактора, което ще позволи да се правят прогнози за натоварването на лечебните заведения за три, пет и 10 дни напред. Общата заболяемост на 100 000 души население вече няма да бъде основен критерий за въвеждане или отмяна на ограничения. Причината за тази промяна е в „поведението“ на новия вариант на коронавируса, наблюдавано в други държави – Омикрон е много по-заразен, но има индикации, че протича по-леко и преминава по-бързо от Делта. Очаква се по-малко инфектирани да имат нужда от болнично лечение и продължителността на хоспитализацията да бъде по-кратка.

lockdown

Планът предвижда временните мерки и дейности в болничната помощ да се въвеждат на територията на всяка област със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция. В документа са залегнали и насоки за работата на спешната медицинска помощ, както и действията за осигуряване на необходимите лекарствени продукти.

Мерките за ограничаване разпространението на ковид са разделени в четири етапа. При първия етап, при 50% заетост на интензивните легла в болниците, няма да се въвеждат допълнителни ограничения, но ще бъде засилен контролът по спазване на вече съществуващите противоепидемични мерки – носене на маски, осигуряване на физическа дистанция, „зелен сертификат“ и тестване в училище.

Към втория етап ще се премине при 60% запълнени интензивни легла в болниците. Такава е ситуацията в много от областите в страната към момента. Предвижда се наблюдение относно спазването и срока на валидност на документите за ваксинация и на документите за преболедуване и при необходимост, след експертно обсъждане, ще бъдат предприети действия за промени. В образователната система ще се преустановят заниманията по интереси, с изключение на тези в рамките на целодневната организация на обучението, които се провеждат без смесване на ученици от различни паралелки.

При 70% заети интензивни болнични легла се преминава към третия етап от въвеждане на противоепидемични мерки. Публичните обекти ще работят с до 50% от своя капацитет заедно с изискването за „зелен сертификат“. В училищата ще бъде въведена ротация за класовете от V и XII клас, които ще редуват присъствено с онлайн обучение през седмица, като тестването в клас ще продължи.

Почти пълно затваряне на обществения живот се очаква при четвъртия етап на пандемичната обстановка, когато 80% от интензивните легла в лечебните заведения са запълнени. Тогава ще работят само магазините за хранителни стоки, дрогериите, аптеките, оптиките, зоомагазините, банките, пощите и куриерските фирми, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори. Училищата ще преминат към обучение от разстояние в електронна среда. Детските градини ще останат отворени.

Основната цел на Плана е да бъде създадена адекватна организация за своевременно предприемане на необходимите действия, за да бъде ограничена заболяемостта от ковид, да се осигурят оптимални възможности за лечение на българските граждани, да се поддържа функционирането на основни за обществения живот сектори и служби, както и да се осигури постоянна, достоверна и актуална информация за обществото относно хода на пандемията, предприетите мерки и ваксинационния процес. Не на последно място документът ще даде възможност за предвидимост при планирането на политиките, свързани със социалните и икономическите мерки за преодоляване на последиците от пандемията. Националният план е подготвен на база задълбочен анализ на моментната ситуация и математически модели за развитието на пандемията. В изработването му са включени членовете на Националния пандемичен комитет, Пандемичния ведомствен комитет на Министерството на здравеопазването, Главният държавен здравен инспектор и експерти, информираха от правителствената пресслужба.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите