Над 827 хиляди лева компенсации за деца без места в детска градина

Над 827 хиляди лева компенсации за деца без места в детска градина

Държавата ще плати 827 378 лева на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина. От тях 823 784 лева ще бъдат преведени на Столична община, а 3594 лева – на Община Пловдив. Така правителството компенсира разходи за отглеждане и обучение на децата през последните два месеца на 2021 г. и през първите два месеца на 2022 г.

detska gradina

В края на миналата година в столицата право на такова обезщетение са имали родителите на 734 деца, а в началото на тази – на 820. В Пловдив ще се платят компенсации за три деца за ноември и декември 2021 г. и за четири – за януари и февруари на 2022 г.

Законът за предучилищно и училищно образование позволява финансова помощ за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина поради липса на места.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg