Тракийски университет се включи в първата официална работна среща между представители на Google и българските висши учебни заведения

Тракийски университет се включи в първата официална работна среща между представители на Google и българските висши учебни заведения, организирана от Център за творческо обучение, който е единствен партньор на Google Cloud със специализация „Образование“ в България. Официална покана за срещата получиха всички университети и колежи в България, като в разговора се включиха 77 представители на 25 висши учебни заведения от цялата страна.

Целта на срещата беше екипът на Google Workspace да представи възможностите за сътрудничество с българското висше образование и да се представят добри практики от организациите, които вече са внедрили технологии на Google.

Проф. д-р Мирослав Карабалиев, зам.-ректор по научна и международна дейност на Тракийски университет Стара Загора, проф. д.ик.н. Димитър Канев - заместник-ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“, и Стилян Минчев от Университетски информационен център на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ представиха свои върхови постижения при използването на платформата Google Workspace за образованието. И в трите университета платформата е основно средство за комуникация.

Проф. Карабалиев подчерта, че още преди 10 години е въвел използването на приложенията, предлагани от Google, като проследи развитието на тези приложения през това време и как въвеждането им в Тракийски университет непосредствено е следвало създаването им от Google, съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение в Стара Загора.

Той представи и разработки на програмния език Google App script с помощта, на които се автоматизират голяма чат от дейностите като създаването на акаунтите на студентите и преподавателите, създаването на виртуалните класни стаи в Google Classroom, използвани в обучението в онлайн среда, календари, задания и др. След това проф. Карабалиев демонстрира, използването на приложението Google Meet за провеждане на онлайн обучение и начините за контрол на присъствията на студентите по време на онлайн занятия.

„Тази среща беше изключително ценна за нас, защото видяхме как, на практика, се използва нашата технология. Впечатлена съм от това, което представителите на трите университета представиха и вярвам, че то може да бъде приложено в целия свят“, каза Александра Станева - специалист „Продажби” за Google Workspace в публичния сектор за Европа, Близкия Изток и Африка.

От страна на Google в срещата присъстваха още Фрида Рьосел - ръководител на Google Cloud за публичния сектор в Скандинавия, Централна и Източна Европа и Петр Дупак - ръководител на Google Cloud за индустрията в Централна и Източна Европа.

Центърът за творческо обучение беше представен от управителя д-р Александър Ангелов, а специално участие в събитието имаше и проф. д-р Галин Цоков от Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

karabaliev

www.infoz.bg  www.infoz.bg