Фондация „Глобални библиотеки – България“ финансира дейности за библиотечни специалисти

През 2017 година Фондация „Глобални библиотеки – България“ финансира дейности по организиране на обучения за библиотечни специалисти от област Стара Загора в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в размер на 1998,90 лева.

obuchenie zastapnichestvo 2017

Обученията се организират в изпълнение на договор на Фондация „Глобални библиотеки – България” с Министерство на културата за развитие капацитета на обучителните центрове в библиотеките.

За обучители бяха поканени утвърдени експерти – психолога Минчо Николов и IT специалиста Емануил Узунов. Изготвени бяха подробни програми на обученията.

В периода 10 – 26 април 2017 г. в Обучителния център на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ са  проведени 2 обучения на теми: Изграждане на умения за застъпничество, лобиране и връзки с местната власт и общност (10 – 12 април) и ИКТ за библиотекари без професионален опит (24 – 26 април).

Обучени са 22 библиотекари, съобразно техните нужди, от 18 обществени библиотеки, от 17 населени места от региона.

obuchenie zastapnichestvo 2

obuchenie zastapnichestvo 3

 

www.infoz.bg

Най-четеното от последните дни