„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора променя датите на фактуриране на питейната вода

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора променя датите на фактуриране на питейната вода

Във връзка със зазимяване на водомерите по селата, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора променя датите на фактуриране от ноември 2022 г. както следва: фактури, издавани на 8-о и 15-о число, ще се фактурират на 8-о число, фактури, издавани на 22-ро и 28-о число, ще се фактурират на 15-о число. Водомерите с дистанционно отчитане няма да имат промяна в датата на фактуриране.

vik 2022 phones

www.infoz.bg  www.infoz.bg